3
Me­t­ri­ky rych­los­ti webů: Prů­vod­ce s de­tail­ním vy­svět­le­ním

Metriky rychlosti webuNaposledy upraveno: – Autor: Martin MichálekV metrikách a událostech, které se týkají načítání a vykreslování stránky je děsný nepořádek. Pokusím se trochu uklidit.Bude to užitečné hlavně pro ty z vás, kteří obor rychlosti načítání ... Více

16.4.2019 00:00:00 (3 dny, 13 hodin a 18 minut)

0
Co je „Doba do načtení prvního bajtu“ (aneb „Time To First Byte“ aneb TTFB)?

Co je „Doba do načtení prvního bajtu“ (aneb „Time To First Byte“ aneb TTFB)?Naposledy upraveno: – Autor: Martin MichálekMetrika rychlosti webu, která vzniká ve chvíli, kdy prohlížeč stáhne první bajt z vašeho HTML.Ukazuje tedy rychlost serveru a backendové části ... Více

8.4.2019 00:00:00 (11 dnů, 13 hodin a 18 minut)

12
AMP pro e-mail: Je to venku. V Gmailu, Yahoo mailu, Outlook.com a Mail.ru

Počínaje včerejškem je možné zobrazovat zprávy ve formátu AMP v Gmailu. To ale není všechno, přidávají se i další tři důležití světoví provozovatelé freemailu:AMP is powering a brand new way to do email with realtime information & in-line actions. Starting today, email ... Více

27.3.2019 00:00:00 (23 dnů, 12 hodin a 18 minut)

16
Devstac­ky: In­spi­rač­ní ka­ta­log nástrojových zá­kla­den

Devstac­ky: In­spi­rač­ní ka­ta­log fron­ten­do­vých zá­kla­denNaposledy upraveno: – Autor: Martin MichálekCílem je poskytnout méně zkušeným inspiraci pro práci na vlastním devstacku. Proto kladu důraz na česky zdokumentované zástupce, ale pro pořádek ... Více

26.3.2019 00:00:00 (24 dnů, 12 hodin a 18 minut)

0
PageSpeed Insights: Kompletní průvodce testem rychlosti webu

PageSpeed Insights: Kompletní průvodce testem rychlosti webuNaposledy upraveno: – Autor: Martin MichálekPageSpeed Insights (PSI) od Google je asi nejznámější nástroj pro testování a analýzu rychlosti webů.Obrázek: Skóre od PSI je velmi dobrý ukazatel rychlosti. V textu ... Více

20.3.2019 00:00:00 (30 dnů, 12 hodin a 18 minut)

0
Pod­cast: S On­dře­jem Ma­chul­dou o tes­to­vá­ní webo­vých apli­ka­cí

Ondra se už několik let věnuje automatickému testování webových aplikací, záváděl jej do workflow Jobs.cz a dalších produktů LMC a o svoje zkušenosti se podělil v řadě přednášek.Během rozhovoru probereme toto téma od začátku do konce:Co je dobré testovat a jaký druh ... Více

18.3.2019 00:00:00 (32 dnů, 12 hodin a 18 minut)

0
Naše fron­ten­do­vá ško­le­ní v Brně. Jen jed­nou ročně

Konečně i na blogu moc rád představuji velkou inovaci na našich školeních. Jmenuje se Brno.Přesně tak, jednou ročně organizujeme všechny termíny našich školení i v jihomoravské metropoli. Letos to vychází na duben a květen.Vycházíme tak vstříc vám, účastníkům našich ... Více

14.3.2019 00:00:00 (36 dnů, 12 hodin a 18 minut)

1
Ja­vaScript: Pri­o­ri­ty sta­ho­vá­ní a spouš­tě­ní

JavaScript: Priority stahování a spouštěníNaposledy upraveno: – Autor: Martin MichálekNavážu zde na výborný přehled od autorů Chrome a doplním jej dalšími postřehy.Jak je to s prioritami JavaScriptu při různých způsobech vložení do stránky?Způsob ... Více

13.3.2019 00:00:00 (37 dnů, 12 hodin a 18 minut)

0
Nový kurz: Kódo­vá­ní news­let­te­rů s To­má­šem Krej­čím

Kódování e-mailový šablon se mezi frontendisty a frontendiskami zrovna moc velké popularitě netěší. Tak proč školení?S Tomášem Krejčím ze SUPERKODERS se potkáváme už docela dlouho. Vidím jeho práci, sleduji jeho přednášky. A vůbec nevypadá na někoho, jehož denním ... Více

6.3.2019 00:00:00 (44 dnů, 12 hodin a 18 minut)

0
CSS Grid v MSIE: Můžete mít i automatické umísťování do mřížky

CSS Grid v MSIE: Mů­že­te mít i au­to­ma­tic­ké umís­ťo­vá­ní do mříž­kyNaposledy upraveno: – Autor: Martin MichálekPokud Vzhůru dolů čtete pravidelně, už víte, že CSS Grid je možné v řadě případů použít i v Internet Exploreru.Vděčíme za to ... Více

4.3.2019 00:00:00 (46 dnů, 12 hodin a 18 minut)

0
Mi­ni­roz­ho­vor s Mi­cha­lem Ma­tuš­kou: No­vin­ky v ob­las­ti SVG a na ško­le­ní

Michala jsme se zeptali na tři otázky. Dostali jsme tipy na texty od Sary Soueidan, Michalovu novou práci a také se dozvíte, jak se změnil kurz SVG do hloubky.Michale, jaké nové články, nástroje nebo poznatky nám doporučíš z oblasti SVG?V poslední době mě nejvíce nadchlo video ... Více

27.2.2019 00:00:00 (51 dnů, 12 hodin a 18 minut)

0
Uti­li­ty třídy a kom­po­nen­ty v CSS: Jak najít rov­no­váhu?

Uti­li­ty třídy a kom­po­nen­ty v CSS: Jak najít rov­no­váhu?Naposledy upraveno: – Autor: Martin MichálekUtility třídy jsou skvělé, ale když je nasadíte na složitější komponenty, správa se stává problematickou. Proto se často kolo uzavře a najednou jste zpět ... Více

18.2.2019 00:00:00 (60 dnů, 12 hodin a 18 minut)

0
Uti­li­ty CSS: K čemu jsou dobré sys­témy jed­no­úče­lo­vých tříd?

Utility CSS: K čemu jsou dobré systémy jednoúčelových tříd?Naposledy upraveno: – Autor: Martin MichálekPojďme si něco říct o jednoúčelových třídách a jejich použití v rámci ucelených systémů.V utility-first CSS jde o psaní kódu pomocí tříd, které mají ... Více

13.2.2019 00:00:00 (65 dnů, 12 hodin a 18 minut)

0
Z Illustra­to­ru přímo do pro­hlí­že­če: SVG work­flow od SU­PER­KO­DERS

Michal Matuška ukazoval na poslední brněnské minikonferenci Frontendisti.cz zajímavý postup, jak si zautomatizovat publikování složitějších SVG. Od grafika to jde přes magii v Gulpu přímo do prohlížeče. Je to cool, takže jsem Michala poprosil o svolení k publikování na ... Více

9.2.2019 00:00:00 (69 dnů, 12 hodin a 18 minut)

0
Weby na chyt­rých ho­din­kách Apple Watch

Weby na chytrých hodinkách Apple WatchNaposledy upraveno: – Autor: Martin MichálekMezi zařízeními, které nějak zobrazují weby, už určitou dobu figurují i chytré hodinky. Ale má smysl se jimi v responzivním designu zabývat? Ano, má, minimálně těmi od Apple.Budou ... Více

4.2.2019 00:00:00 (74 dnů, 12 hodin a 18 minut)

35
7 bl­bos­tí z ob­las­ti webo­vé rych­los­ti

7 blbostí z oblasti webové rychlostiNaposledy upraveno: – Autor: Martin MichálekV praxi poradce k rychlosti webů musím často vysvětlovat některá koncepční nepochopení. Teď nastává ta chvíle, kdy je milerád vyvrátím.Pomůže zlepšit čas načtení (load time)Je to ... Více

30.1.2019 00:00:00 (79 dnů, 12 hodin a 18 minut)

0
Podcast: S Honzou Bienem o WordPressu 5 a editoru Gutenberg

Gutenberg je velké téma nejen pro WordPressovou komunitu. Proto jsme si znovu pozvali webmistra Honzu, aby nám o tomhle editoru něco pověděl.Ptáme se, jak se Gutenberg ujímá u klientů a například také jaký vliv bude mít na Page Buildery nebo Advanced Custom Fields. V druhé polovině ... Více

28.1.2019 00:00:00 (81 dnů, 12 hodin a 18 minut)

2
Co je „rychlost načtení“ webu?

Co je „rychlost načtení“ webu?Naposledy upraveno: – Autor: Martin MichálekVlastně nic. Taková věc totiž neexistuje.Rychlost webu není moment v čase. Je to krátká, ale významná časová epizoda, ve které uživatelé prožívají seznamování s vaším ... Více

23.1.2019 00:00:00 (86 dnů, 12 hodin a 18 minut)

5
Poslední dva termíny kurzu „Dnešní webová kodéřina“

Tímto vás zvu na poslední dva termíny kurzu Dnešní webová kodéřina. Pražský proběhne už 5. února a úplně poslední připadl na Brno a 1. dubna.Předčasný apríl? Nikoliv. Chci se jen více zaměřit na rychlost webů.Trocha té historie„Kodéřinu“ – školení novinek a ... Více

21.1.2019 00:00:00 (88 dnů, 12 hodin a 18 minut)