0
K l a s y - 1238 ZenŽen II

1238 ZenŽen II 19.1.2019 15:16 Jaksempsal fKlase ZenŽen, žemamvotJardypučenejch jedna20 Respektů, taksemzasepřetchvílí, zaseuVařína azasefnáhodnýmčísle, ... Více

20.1.2019 06:33:17 (4 hodiny a 27 minut)

0
K l a s y - 1237 Čimvíc, timvíc

1237 Čimvíc, timvíc 19.1.2019 12:54 Jaksemsepsal fKlase Ulycevosum , žesemkoupyl fTetě deodorant avodupoholení ažeMěpanípokladní vyplnilažádost voslevovoukartu, ... Více

20.1.2019 06:29:54 (4 hodiny a 30 minut)

0
K l a s y - 1236 Švestka našvestkách

1236 Švestka našvestkách 19.1.2019 10:43 Tenden, fKerejsemchtěl sepsatTudleKlasu, taksemsimochklidnědovolyt Tenlezačátek: Dyšsemse fčéravraceldomu směremvotkostela ... Více

20.1.2019 06:25:09 (4 hodiny a 35 minut)

0
K l a s y - 1235 Tuhlenečti

1235 Tuhlenečti 19.1.2019 8:48 PřestožesemprvníKlasupověsil 2. května 2013, takještěnešzačnuspysovat, takuvedu, žesemsineskabystře uvědomil, žeproVás, ... Více

20.1.2019 06:16:35 (4 hodiny a 44 minut)

0
K l a s y - 1234 Ulycevosum

1234 Ulycevosum 19.1.2019 4:32 Ještěnešzačnuspysovat dnešníKlasu, takspýšu, žesemsifšim dvouchzajímavejch čísel. Toprvníčíslo ječíslo Klasy, Kerýjestejný ... Více

20.1.2019 06:11:08 (4 hodiny a 49 minut)

0
K l a s y - 1233 AničkasKremnice

1233 AničkasKremnice 18.1.2019 23:37 23:58 TakTodle, covoSoběnapsala sedma40iletá AničkasKremnice, seMihodnělíbí, aprotoTomusim sepsat ještěteť astihnout ... Více

19.1.2019 06:47:00 (1 den, 4 hodiny a 13 minut)

0
K l a s y - 1232 Úvaha

1232 Úvaha 18.1.2019 19:59 Ještějednusmělou úvahu neskavečerspíšu. Tedasamozřejměteť, dyšušjevečer. Apakněkdypřečtu. Tedasamozřejmětechdy, ašbudepak. Cošjeteť. ... Více

19.1.2019 06:42:39 (1 den, 4 hodiny a 17 minut)

0
K l a s y - 1231 PřehnalaTokašdý

1231 PřehnalaTokašdý 18.1.2019 19:03 Todleještěteťvečer musipsepsat, ydyšseMimocnechce. Sdánlivýparadox. Semdostutahanej, ale ojrasou ojra. Bagresta ... Více

19.1.2019 06:37:36 (1 den, 4 hodiny a 23 minut)

0
K l a s y - 1230 Chybná ynformace

1230 Chybná ynformace 18.1.2019 18:31 ŠelsemNěkdy, dyšbyloneska kolembusovýzastáfky fTrnovanech. BylnaNíplagát, Ješsemsi vyfotil aKerejMiřek: \"Myslím, že ti ta holka kouká nazadek. ... Více

19.1.2019 06:26:56 (1 den, 4 hodiny a 33 minut)

0
K l a s y - 1229 Tenslovoslet

1229 Tenslovoslet 18.1.2019 17:55 Jola, vosma40 let voSobě napsala: \"Stále věřím, že se najde chlap s vyřešenou minulostí, co umí mit rád nejen sebe a v srdíčku ... Více

19.1.2019 06:23:24 (1 den, 4 hodiny a 37 minut)

0
K l a s y - 1228 Škoda

1228 Škoda 18.1.2019 17:10 Mejbý, sedma40 let voSobě napsala: \"Fajn chlap, vysoký nad 180 cm, charismatický, inteligentní, zabezpečený, velkorysý, galantní, sexy, ... Více

19.1.2019 06:19:55 (1 den, 4 hodiny a 40 minut)

0
K l a s y - 1227 ZenŽen

1227 ZenŽen 18.1.2019 16:16 MamvotJardypučenejch jedna20 přečtenejch Respektů. AušsemJetakyfšechnypřečet, alepřetchvílísemuVařína náhodnýmzaselystoval ... Více

19.1.2019 06:13:57 (1 den, 4 hodiny a 46 minut)

0
K l a s y - 1226 KonečněRomka

1226 KonečněRomka 18.1.2019 9:44 Jaksempsal fhoubách, ževopčasbrousdamnabadů, taknyníupřesnim, žeTovopčas jeteťvlastněpořát, dyštedanedělamNěcoJinýho. Myslymsi, ... Více

19.1.2019 06:04:13 (1 den, 4 hodiny a 56 minut)

0
K l a s y - 1225 Houby

1225 Houby 18.1.2019 7:26 Ještěnešzačnuspisovat dalšíKlasu, musymTodle: Jakvopčasbrousdamnabadů, takseMiTam vobjevíholkashoubou. NaposletMiŇákázrska ... Více

19.1.2019 05:52:44 (1 den, 5 hodin a 7 minut)

0
K l a s y - 1224 Sisinka

1224 Sisinka 18.1.2019 7:26 Fčéra, abychzačaljakovobvykle, semsipsalseženou..., račisemudělaldelšípauzu, abychpaknemusel fzávorce něcovysvětlovat. Takpsalseženou, ... Více

19.1.2019 05:51:16 (1 den, 5 hodin a 9 minut)

0
K l a s y - 1223 JeTomožný?

1223 JeTomožný? 17.1.2019 11:07 11:54 Teťka, v11:07, vlastně přetchvílísem přišeldom znákupu azeschránkysivytách Trefu votVlasteneckýhospolku Mistra Jana Husa, ... Více

19.1.2019 05:45:21 (1 den, 5 hodin a 15 minut)

0
K l a s y - 1222 JeTotaknejlepší

1222 JeTotaknejlepší 17.1.2019 3:45 JakmileMivotpovědělanaMuj úvodnívotazník, taksemJínapsal, žeproNispíšuKlasu. PochvílysemJíještěuvet, žeušmamnápat Kerejspíšu. ... Více

19.1.2019 05:33:29 (1 den, 5 hodin a 27 minut)

0
K l a s y - 1221 DeTo

1221 DeTo 16.1.2019 13:43 Povoběděsemsi přiVařínovy amuzyce lystovalRespektem apřečet Tenlenatpys: Kultura hlavně žádné yluze ... Více

17.1.2019 08:15:00 (3 dny, 2 hodiny a 45 minut)

0
K l a s y - 1220 Správadne

1220 Správadne 16.1.2019 5:23 Letmosemfčeramrknul nasprávy, aprotože užbylo poTěchhlavních naČt1, taksempustil vědeckofantastyckouNovu anesklamalaMě. Zezačátkunicmoc, ... Více

17.1.2019 07:53:14 (3 dny, 3 hodiny a 7 minut)

0
K l a s y - 1219 Dobrýskutky

1219 Dobrýskutky 15.1.2019 19:11 Roshotsemse, anišbychoTomvěděl, žebudukonat dobro. Koupilsemsi vystřelovací deštník. ŠelsemsNimzadeště doknajpy, tamsem skámošem ... Více

16.1.2019 07:38:52 (4 dny, 3 hodiny a 21 minut)