0
Mocné dílo klamu

Shlédnutí: 1256The post Mocné dílo klamu appeared first on ... Více

20.5.2019 16:07:15 (5 hodin a 27 minut)

1
Mocnosti

Mocnosti, duchovní Mocnosti, vysvětlení Aby Svět a v něm probíhající děje mohly zdárně probíhat dle Božího záměru, ovládají a řídí tyto jevy Mocnosti. Tyto síly, které můžeme pro zjednodušení chápat jako duchovní bytosti, anděle, přímo podléhají Satanovi, který ... Více

19.5.2019 15:51:48 (1 den, 5 hodin a 42 minut)

1
Charita, benefiční akce

S charitou musíme nakládat  pozorně a důsledně ve vší Moudrosti a modlitbách. Již v počátcích Kristovy Církve byly skrze Ducha Svatého dány jasné instrukce, jak pomáhat bližním. Potřebným je správné pomáhat, neboť je to Boží přikázání a Boží vůle. Ale ... Více

18.5.2019 15:25:17 (2 dny, 6 hodin a 9 minut)

51
Tetování, symboly tetování, jizvení, piercing

Lv 19,28  Nebudete svá těla zjizvovat pro mrtvého ani si dělat nějaké tetování. Já jsem Hospodin Tetování, jizvení, piercing (atd) je dnes velice modní záležitostí. Dříve než se pro takové označení těla rozhodnete, přečtěte si prosím tento článek Tetování, ... Více

17.5.2019 15:05:05 (3 dny, 6 hodin a 29 minut)

1
Syndrom offline deprese

Offline deprese nebo také offline hysterie, novodobé fenomény plně určující systém mezilidských vztahů Doba s sebou přináší nové nevyřešitelné “otázky vědecko-technologické etiky”. Jednou z těchto otázek je polovojenský režim mezilidských vztahů, který s ... Více

16.5.2019 14:48:39 (4 dny, 6 hodin a 46 minut)

0
Odstoupení od Boha

Co to je Odstoupení od Boha a proč musí nastat viz příspěvek Apostáze Shlédnutí: 1616The post Odstoupení od Boha appeared first on ... Více

15.5.2019 14:17:56 (5 dnů, 7 hodin a 16 minut)

2
Unisexová společnost

Unisexová společnost je společnost, která se neřídí Božími pravidly spravedlnosti, nýbrž ďábelskou tělesnou logikou, která je vždy proti Bohu. Unisexová společnost naplňuje podstatu úplného odvrácení lidí od Boha díky tomu, že zcela legalizuje lhaní a likviduje vzájemnou ... Více

14.5.2019 14:12:39 (6 dnů, 7 hodin a 22 minut)

0
Peklo

Satan není a nebude vládcem pekla. Ohnivé jezero, kde všechno zaniká, je konec Času. Co zanikne v Ohnivém jezeře, to zanikne spolu s naším Časem. Mnozí přijali bludnou představu o tom, že Satan a démoni budou v jakémsi Pekle vykonavateli trestu, ale peklo (Ohnivé Jezero, Druhá ... Více

13.5.2019 13:55:58 (7 dnů, 7 hodin a 38 minut)

0
Bůh své věrné nechává projít zkouškami.

Výstraha před svůdci Bible Svatá: Pečlivě dodržujte vše, co vám přikazuji – nic k tomu nepřidávejte ani z toho neubírejte. Ve tvém středu by se mohl objevit prorok nebo vykladač snů a nabízet ti nějaké znamení či div se slovy: „Pojďme následovat cizí bohy“ (které jsi ... Více

12.5.2019 13:36:13 (8 dnů, 7 hodin a 58 minut)

11
Jezte maso, démoni doporučují vegetariánství

Když démonské nauky vehementně všemi různými metodami vysvětlují, proč NEní dobré JÍST MASO, (obzvlášť před posednutím, před zasvěcením démonům nebo před channelingem) je jisté, že je to K NAŠÍ ŠKODĚ. Sami si nalezněte materiály o iniciacích “energiím a ... Více

11.5.2019 13:25:45 (9 dnů, 8 hodin a 8 minut)

0
Anastasia, zvonící cedry Ruska, Vladimir Megre

Údajná modrooká blond vědma poustevnice z ruské Sibiře je ústřední postavou knih Vladimira Megeho, a jejím prostřednictvím jsou lidé vyučování klasické Satanovo nauky plné velice čistých ideálů tělesného smýšlení. Prostřednictvím této postavy, stejně jako použitím ... Více

10.5.2019 13:05:03 (10 dnů, 8 hodin a 29 minut)

19
Jezte maso, démoni totiž doporučují VEGETARIÁNSTVÍ

Pokud démonské nauky všemi různými metodami vysvětlují, proč není dobré JÍST MASO, (obzvlášť před posednutím, před zasvěcením démonům nebo před channelingem) je jisté, že je to K NAŠÍ ŠKODĚ! Démoni totiž ve svých učeních radí pouze to, co jim usnadňuje ... Více

9.5.2019 12:49:49 (11 dnů, 8 hodin a 44 minut)

0
Nevěřte všemu

Nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků. Podle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, je z Boha. Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ... Více

8.5.2019 12:23:45 (12 dnů, 9 hodin a 10 minut)

2
Rozvod

Co je to Rozvod Rozvod se ve světské řeči nazývá úřední úkon, při které se úředně anuluje předchozí úřední úkon s názvem “svatba”, při kterém byli dva občané státem uznáni za manžele. Rozvod se tedy vztahuje ke státem uznané instituci Manželství, ale je ... Více

7.5.2019 12:10:37 (13 dnů, 9 hodin a 24 minut)

0
Proč Bůh dopouští, abychom chybovali

Představte si, že jedete po neznámé cestě, prší, šeří se, podmínky jsou prostě příšerné a tak se stane, že sjedete s autem do močálu Bůh ví, že jako lidé jsme omylní a chybující. A proto si dokáže použít i naše omyly, aby bylo naplněno, co říká ve svém slově ... Více

6.5.2019 11:40:48 (14 dnů, 9 hodin a 53 minut)

0
Pětina lidí už věří, že mimozemšťané žijí mezi námi

Podle nedávného průzkumu (psáno 17.12.2011) , jehož výsledky byly zveřejněny v tisku, už zhruba pětina lidí věří, že mimozemšťané nejen existují, ale dokonce se pohybují přímo mezi námi. Článek doslova uvádí, že “lidé mimozemšťany milují”. Stále ... Více

5.5.2019 11:22:17 (15 dnů, 10 hodin a 12 minut)

1
Vědecké důkazy mimozemského života

Lidé padají do pasti nové duchovnosti falešného boha. Věda (pokud se začne zabývat duchovními otázkami) vždy směřuje k popírání Boha Stvořitele. Lidské vědy a nauky o Vesmíru byly založeny padlými anděly v dávné lidské minulosti, jak o tom ostatně hovoří veškeré ... Více

5.5.2019 11:22:17 (15 dnů, 10 hodin a 12 minut)

0
Něco třetího

Lidé se rozčilují, že mimo Boha a Satana není “něco třetího” Lidé by rádi, aby měli ještě nějakou další alternativu mimo Boha a Satana. Většina totiž miluje Satanovo “různorodost”, protože si myslí, že si každý může vybrat pravdu podle své chuti. ... Více

27.4.2019 14:58:58 (23 dnů, 6 hodin a 35 minut)

0
Blud o tom, že služebník démonů nedokáže psát Biblicky

Služebník démonů, chanellingový kontaktér, satanista v Církevní organizaci, či Rezervaci pro křesťany, nebo satanista připravující manipulaci a klam SAMOZŘEJMĚ MOHOU napsat článek, který bude mít ducha Bible. Ba naopak, je to přímo základní prostředek práce ... Více

26.4.2019 14:33:26 (24 dnů, 7 hodin a 1 minutu)

10
Manipulátor

Manipulátor, osoba, která způsobem své komunikace vede cíleně myšlenky posluchačů ke konkrétní lživé interpretaci předkládaných myšlenek Manipulátor přesvědčuje své okolí takovým způsobem, aby oklamaní mysleli, že na danou věc přišli sami. To je totiž nejodolnější ... Více

25.4.2019 13:39:58 (25 dnů, 7 hodin a 54 minut)