4
Naivním křesťanům stačí citace z Bible

Křesťanská naivita dosahuje úctyhodných rozměrů. Pro mnohé křesťany je zcela dostačující, když nějaká osoba cituje Bibli a jsou radostí bez sebe, aniž by se starali, komu ve skutečnosti takový člověk slouží. Pak se snadno může stát, že na křesťanském portálu uvidíme ... Více

24.4.2018 18:34:12 (13 hodin a 45 minut)

1
EXOPOLITIKA, exopolitika.cz, exopolitics.com, vysvětlení, OOSA

Exopolitika je organizace (její účastníci často ani netuší o co jde a jsou jen příjemně vzrušeni lživou démonskou hrou na UFO), připravující oficiální materiály pro Satanovo příchod na Zemi tak, aby byl oklamaným lidstvem bez problému a odporu přijat jako mimozemské ... Více

23.4.2018 18:13:23 (1 den, 14 hodin a 6 minut)

0
Odlišnost evangelií jako argument proti důvěryhodnosti Bible

Zdánlivě logický se jeví argument, že čtyři evangelisté se ve svých výpovědích o životě Ježíše neshodnou, a tak tedy nemůžeme Bibli důvěřovat. Ti, kdo tento názor podporují, na jeho základě obhajují blud, že každý může mít „svou pravdu“ a záleží na úhlu ... Více

22.4.2018 17:58:09 (2 dny, 14 hodin a 21 minut)

15
Astrofyzika

Žádný astrofyzik vám nikdy nepřizná, že jeho práce je zbytečná Proto se to snaží tajit všichni z toho oboru, co čerpají miliardy dolarů na svou zábavu. O co jde. Sice se tváří, že pro nás objevují Vesmír, ale o vesmíru nikdy nemůžou nic podstatného zjistit, protože on ... Více

22.4.2018 10:02:46 (2 dny, 22 hodin a 16 minut)

6
Apokalyptická proroctví – křesťanský adrenalin

Apokalyptická proroctví, kterými dnes řada lidí zaplavuje internet a jiná média, nemají žádný užitek pro Boží lid. Jde o proroctví typu „Francie bude zničena“, „Přijde válka mezi Izraelem a Íránem“ , „Prezident Spojených států je antikrist“ nebo „Musíte si ... Více

21.4.2018 17:41:04 (3 dny, 14 hodin a 38 minut)

17
Záhadno, tajemno, záhady světa, tajemné věci, mystika

Pokud vyloučíme ze záhad světa všechny jevy, které jsou způsobeny aktivitou démonských bytostí a Satanova klamání lidí, nezůstane již prakticky žádná. Všechny záhady se náhle jeví jako nudné povídání o neustále se opakujících stejných věcech. Záhady jsou ... Více

20.4.2018 17:28:53 (4 dny, 14 hodin a 50 minut)

0
Tantrické masáže

Tantrické masáže mají svůj původ v démonických učeních tantry, taoismu a reflexologie. Lákají lidi na to, co je jim vlastní, protože pracují s lidskou sexualitou, jež je shodně dána všem lidem jako přirozený rozmnožovací pud. Tantrické masáže, název ukrývající ... Více

19.4.2018 17:07:47 (5 dnů, 15 hodin a 11 minut)

0
Prověřování není obhajování aneb vše prověřujte, dobrého se držte

Bible říká: Ducha neuhašujte. Proroctvími nepohrdejte. Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte. Tyto slova často chápeme špatně Velmi často si totiž myslíme že “prověřujeme a dobrého se držíme”, ale místo toho “obhajujeme, ... Více

18.4.2018 17:00:08 (6 dnů, 15 hodin a 19 minut)

2
Vzývání andělů je snaha přelstít Boha

Satan v poslední době posílá skrze chanelling a zástupy svých služebníků množství nejrůznějších návodů, jak vzývat anděly a provádět různé andělské rituály. Každá taková nauka ale obsahuje jinou formu lži. Mluví o tom, že je nutné vzývat anděly, ale je zde ... Více

17.4.2018 16:38:44 (7 dnů, 15 hodin a 40 minut)

0
Křesťanství je vztah

Denně se můžeme setkat s názorem, že křesťanství je jedním ze světových náboženství. Tento názor je tak zarytý v myslích lidí, že je prakticky nemožné jej vykořenit. Přesto jde o mylný pohled na věc. Křesťanství, na rozdíl od náboženství, není souborem tradic a ... Více

16.4.2018 16:24:17 (8 dnů, 15 hodin a 55 minut)

0
Poznat Boha – opravdu je to možné?

Boží plán pro naši spásu je tak jednoduchý, že ho může pochopit i malé dítě.   1. Všichni jsme zhřešili (udělali něco proti Božímu zákonu): Římanům 3:10 Jak je psáno: “Nikdo není spravedlivý, není ani jediný; Římanům 3:23 všichni zhřešili a chybí jim ... Více

15.4.2018 16:06:06 (9 dnů, 16 hodin a 13 minut)

3
Láska a pokora neznamenají slepou poslušnost diktátu bezbožných lidí

Nevěřící lidé, ti, kdo následují bludná učení a satanisté mají jeden společný rys. Překrucují význam slov “láska k bližnímu” a “pokora”. Jestliže křesťan odmítne bludy, které tito lidé následují a pevně trvá na pravdě podle Božího slova, ... Více

14.4.2018 15:57:43 (10 dnů, 16 hodin a 21 minut)

3
Křesťan a popularita ve světě

  Křesťané, kteří získali mezi lidmi určitou popularitu, se ocitají ve velkém nebezpečí. Neexistuje snad člověk, kterému by byla nepříjemná pochvala druhých a ocenění jeho práce. Zde je ale jedno úskalí. Např. jestliže se křesťan stane populárním pro svou ... Více

13.4.2018 15:42:07 (11 dnů, 16 hodin a 37 minut)

11
Apokalypsa, datum apokalypsy

Jelikož Bůh je stvořitelem Času, ví jaké jsou všechny události na naší časové ose od počátku až do konce. Bůh vidí  každý den před tím, než jediný z nich nastal. Vidí všechny najednou až do konce Času. Když Bůh říká, že nikdo nezná datum konce Času a Druhého ... Více

12.4.2018 15:27:55 (12 dnů, 16 hodin a 51 minut)

6
Technologie a nová lidská práva

Technologiemi vynucená nová lidská práva Moderní komunikační technologie přináší možnost trvalého kontaktu s (nejen) blízkými osobami. Díky tomu přijmou lidé tuto možnost jako nové lidské právo Nedílnou součástí Druhé Morálky, jsou takzvaná “Technologiemi ... Více

11.4.2018 14:55:40 (13 dnů, 17 hodin a 23 minut)

3
Chemtrails, vysvětlení

Jedna z velmi oblíbených konspiračních teorií hovoří o nejlépe viditelném člověkem vyrobeném atmosférickém jevu, o kondenzačních čarách vznikajících za motory letadel ve velké výšce. Tyto kondenzační čáry způsobuje teplo z motorů. Horký vzduch výfuku motoru ... Více

10.4.2018 14:40:47 (14 dnů, 17 hodin a 38 minut)

8
Boj proti potratům

Boj proti potratům způsobuje zlo Lidé tělesní, hnaní Mocnostmi, kteří měli pohlavní styk s nechtěným otěhotněním, to zajisté neudělali proto, že chtěli podstupovat potrat. Často je to takto nesmyslně Manipulátory podáváno. Manipulátoři využívají toho, že jsme ... Více

9.4.2018 14:30:32 (15 dnů, 17 hodin a 49 minut)

13
Otcovství v současnosti a v budoucnu

Odstoupení od Boha mimo jiné přináší zánik rodiny a role otcovství. Prakticky žádný člověk dnes není schopen definovat, co to je “otcovství”. Nikdo nemá představu jak v myšlení muže “otcovství” vzniká. Jak v duši muže vzniká rodinný vztah k právě ... Více

8.4.2018 13:59:28 (16 dnů, 18 hodin a 20 minut)

0
Tragédie internetového seznamování

Princip Ucházení o ženu a jeho význam Aby žena zajistila přežití dětí, je pro její tělo velmi důležité, aby si vybrala vhodného muže z té skupiny mužů, kteří se o ní opravdu UCHÁZÍ. Proces “ucházení” jednoduše demonstruje ZÁJEM. Žena schválně klade ... Více

7.4.2018 13:51:38 (17 dnů, 18 hodin a 27 minut)

1
Pozor na různá křesťanská svědectví na anonymním internetu

Nikdy nevíte, které je dílem lháře, který vás chce vést pomocí líbivých slov až ke své LŽI Když chce mistr lhář oklamat spoustu křesťanů, snadno napíše “jakoby svědectví”, na které všichni křesťané budou říkat: “AMEN”, “Halelujah”. ... Více

6.4.2018 13:36:13 (18 dnů, 18 hodin a 43 minut)