10
Reflexní terapie, thajské a shiatsu masáže

Křesťané by měli být velmi opatrní, pokud jde i o tak zdánlivě banální věc jako jsou masáže. V současné době se v sortimentu služeb nenabízejí jen běžné fyziologické masáže, ale také thajské, reflexní, shiatsu a jiné. Nejde jen o prosté masírování svalstva, protože ... Více

17.7.2018 16:56:27 (23 hodin a 27 minut)

7
Biotronik, psychotronik, likvidátor geopatogenních zón – vysvětlení

Biotronik je speciální moderní krycí název pro šamana, spolupracujícího s démonskou bytostí na úpravě teritoriálních práv. Biotronik pracuje s takzvanými “geopatogenními zónami”, tedy s démonskými teritorii. Používá různé předměty, usnadňující ... Více

16.7.2018 16:39:28 (1 den, 23 hodin a 43 minut)

0
Ježíš Kristus vede svou Církev

Církev Spravedlivých je tvořena lidmi následujícími Boha Každý kristovec pokládá za potřebné být součástí křesťanského společenství. Po svém obrácení zjišťuje potřebu setkávat se s ostatními křesťany a to je naprosto v pořádku. Bůh své služebníky skrze dary ... Více

15.7.2018 16:34:21 (2 dny, 23 hodin a 49 minut)

0
Lunární a hormonální jóga nabízejí démonické uzdravení

Tváří se tedy spíše jako léčebná metoda. Ve skutečnosti jde ovšem o směs jógy a rituálů nejrůznějších „přírodních“ národů (tedy národů jejichž duchovnost většinou slouží démonům) a lidem je tak nabízeno démonické uzdravení fyzických problémů. Hormonální ... Více

14.7.2018 16:23:40 (3 dny, 23 hodin a 59 minut)

40
Channeling, co je to channeling, nebezpečí channelingu

Channeling je lstivé diktování lživých učení démonů, tedy andělské evangelium Jelikož informace démonů jsou lstivé a zlé, nemohou být předávány přímo do srdce a mysli člověka (jako jsou do něj Bohem vepsány například morální zásady), ale je zapotřebí přímého ... Více

13.7.2018 16:18:16 (5 dnů a 5 minut)

58
Satan stojí o ty, kteří mu slouží v nevědomosti

Představte si nepříjemnou situaci: Ráno vyrážíte na poslední chvíli do práce, spěcháte, aby vám neujel autobus, a tak se stane, že zabouchnete dveře bytu a necháte v nich zvenku klíče. Později během dne přijde ke dveřím zloděj a uvidí klíče ve dveřích. Chvíli ... Více

12.7.2018 16:04:49 (6 dnů a 18 minut)

24
Strašení, zjevení, podivné úkazy po spiritizmu, člověk, který otevřel duchovní okno

Základem je nepovolávat na pomoc tytéž síly, které nám škodí. Například prokletí neopravovat magií. Obojí je spolupráce s démony. Místo abyste si pomohli, jen upadáte do hlubší pasti. Případy obtěžování člověka démony jsou si velmi podobné a mají jednoduchý, až ... Více

11.7.2018 16:03:31 (7 dnů a 19 minut)

0
deepfake, deepfakes

Deepfake, neboli “hluboký podvod”, je falešné video vytvořene počítačovou animací Deepfake je výsledek satanského vlivu, který nutí lidi, aby udělali obraz té Šelmě tak, aby Šelma mohla mluvit. Příchod falešných videí nezasáhne jen politickou scénu, opanuje ... Více

11.7.2018 14:15:21 (7 dnů, 2 hodiny a 8 minut)

0
Postfaktická doba

Postfaktická doba a její vliv na vztahy mezi mužem a ženou Systém zakazuje šířit informace o tom, že jev, nazývaný jako “postfaktická doba”, se nejvíce projevuje právě v mezilidských vztazích! Proto v pořadech a diskuzích o postfaktické době se nesmí vůbec zmiňovat, že ... Více

11.7.2018 14:07:13 (7 dnů, 2 hodiny a 16 minut)

1
Nové články o rozpadu mezilidských vztahů

Ve veřejných médiích se budou stále více objevovat články popisující rozpad mezilidských vztahů podobným způsobem jako je popsán na OdkrytePravdy.cz. Vzniká tak dojem, že se jedná o podobnou aktivitu “vyučování evangelia”, tedy “dobré zprávy (ve smyslu ... Více

10.7.2018 15:53:04 (8 dnů a 30 minut)

4
Proroci nejsou věštci předpovídající budoucnost

Prorok není věštec, který předpovídá budoucnost na požádání, prorok oznamuje Boží věci lidem, podle Boží vůle. Protože skuteční Boží proroci stojí proti dílu Bezbožnosti, překroutil trvalý vliv Božího Odpůrce význam slova “prorok” tak, aby ho většina ... Více

9.7.2018 15:32:22 (9 dnů a 51 minut)

2
Příslušnost k denominaci jako měřítko kvality víry

Když spolu mluví dva lidé z Církevních Organizací, kteří se neznají, jednou z prvních otázek bude: “Do které Církevní organizace (sboru, církve, společenství) patříš?” Na základě odpovědi si pak jeden vytvoří představu o tom druhém a o jeho víře. Problém ... Více

8.7.2018 15:23:01 (10 dnů a 1 hodinu )

9
Exorcizmus, vyhánění démonů, vymítání démonů, exorcismus

To co si lidé představují pod pojmem exorcizmus má být jen modlitba Žádné rituály, svěcené vody a mumlání zaklínadel nefunguje. Démony, které parazitují na člověku a ovlivňují ho vyháníme pouze faktem, že známe Ježíše Krista a on nám k vyhánění dal oprávnění. ... Více

7.7.2018 15:11:42 (11 dnů, 1 hodinu a 11 minut)

2
Břišní tanec, orientální tance, belly dance

Břišní tanec nevznikl primárně jako terapie bolestí zad, neplodnosti, nebo jako cesta k formování těla, dokonce ani, jak panuje všeobecná domněnka, není jeho prvotní funkcí usnadnění porodu. Důvodem jeho vzniku bylo uctívání různých démonských božstev v kultu úrody a ... Více

6.7.2018 14:57:43 (12 dnů, 1 hodinu a 25 minut)

0
Rozdíl mezi pokojem od Boha a harmonií duše vyvolanou démony

Ten, kdo nepoznal Boha ani nemá v srdci touhu po Pravdě, bude celý život žít v temnotě a nebude nikdy svobodně vědět, jaký je běh světa. Bude stále tápat. Bezbožný člověk se ale může různými technikami omámit nebo zbavit svobodné vůle, aby tuto svou nejistotu přestal ... Více

5.7.2018 14:22:56 (13 dnů a 2 hodiny )

0
Mýtus o tom, že dobrý křesťan přesvědčí každého

Někteří křesťané si zvykli posuzovat sami sebe a kvalitu svého křesťanství podle toho, kolik lidí dokážou přesvědčit Je to jednoduchá úměrnost – čím „kvalitnější“ křesťan, tím více „klientů“ dokáže svými argumenty přivést k tomu, že uvěří. Nikdo ... Více

4.7.2018 14:22:09 (14 dnů, 2 hodiny a 1 minutu)

3
Antikrist, duch antikrista

Bible se vyjadřuje o antikristovi jako o bludaři, tj. o tom, který neuznává (je protivníkem) Ježíše Krista přišlého v těle (jako jediného pravého mesiáše), Boha a jeho služebníky. (2. Jan 7) Označení antikrist je ale nejčastěji užíváno konkrétně pro Satana, Božího ... Více

3.7.2018 13:36:03 (15 dnů, 2 hodiny a 47 minut)

4
Nepopulární evangelium

Co se stane, když se obrátíte a přijmete Ježíše Krista jako Pána a Spasitele? V tom okamžiku vám Satan vyhlásí válku. Znamená to, že Satan na vás bude cíleně útočit. Bude vás pokoušet, napadat vaši víru, štvát proti vám lidi, které milujete a na kterých vám záleží. ... Více

2.7.2018 13:09:05 (16 dnů, 3 hodiny a 14 minut)

8
Připravte se na to, že nadcházející zlo bude vystupovat jako dobro

Satan pracuje na tom, aby lidi naučil, že zlo se vždy projevuje zjevně a otevřeně. Když už nemůže zastavit ty, kdo vyučují o příchodu Bezbožníka a jeho celosvětové vládě, snaží se lidskou mysl zpracovat tak, aby se utvořila asociace: co je hezké (dobré, příjemné, ... Více

1.7.2018 13:08:18 (17 dnů, 3 hodiny a 15 minut)

2
Rozsuzování není odsuzování

Satan si použil své služebníky k tomu, aby zabránil odhalovat bludná učení a vyloučit jejich šiřitele. Slova “souzení” a “rozsuzování” se pro řadu křesťanů stala synonymy, přestože mají odlišný význam. Satanisté, kteří se infiltrovali do ... Více

30.6.2018 12:55:49 (18 dnů, 3 hodiny a 27 minut)