1
Poznej svého učitele

Svého učitele poznáš podle toho, jak se postaví k tvému nepochopení. Když je nešťastný a nejistý, proč nechápeš, učí tě to čemu sám věří. Když si libuje v tom, že nechápeš, a s potěšením ti dává trest, učí tě lži a podvádí tě.The post Poznej svého učitele ... Více

24.2.2018 00:55:53 (4 hodiny a 6 minut)

16
Indigové děti, indigové dítě

Služebníci Ducha Bezbožnosti potřebují sklízet a koncentrovat takzvané “indigové děti” pro službu v šíření díla klamu, která musí přijít. Veškeré informace a literatura o indigových dětech přichází od čarodějů, věštců, magiků, biotroniků, esoteriků ... Více

23.2.2018 00:42:56 (1 den, 4 hodiny a 19 minut)

10
Satan

Satan, Odpůrce Boha. Podrobněji v Příběhu všech Příběhů. Původ Satana, kdo je Satan Satan byl Bohem stvořen jako nejkrásnější a ze všech andělských bytostí. Izaiáš zmiňuje Satanovo jméno, které měl před pádem, což bylo jméno Lucifer. Ezechiel popisuje Satana jako ... Více

22.2.2018 00:21:17 (2 dny, 4 hodiny a 41 minut)

3
Padlí andělé

Padlí andělé jsou andělské bytosti, které jsou spolu se Satanem ve vzpouře proti Bohu. Podrobně v Příběhu všech Příběhů.The post Padlí andělé appeared first on ... Více

21.2.2018 00:17:49 (3 dny, 4 hodiny a 44 minut)

0
Velký třesk

Rozdíl mezi teorií Velkého Třesku a Stvořením Jediný rozdíl mezi teorií Velkého Třesku a Božím Stvořením je v popírání Boha. Vědecká teorie Velkého Třesku neudává smysl ani důvod vzniku Vesmíru a tyto otázky přeskočí, aby je nemusela řešit.The post Velký třesk ... Více

20.2.2018 00:06:42 (4 dny, 4 hodiny a 55 minut)

13
Svobodné matky

Běžným jevem Rozpadu mezilidských vztahů a Druhé morálky jsou svobodné matky. Tedy ženy, které vychovávají děti bez kontaktu s otcem dětí. Svobodných matek bude stále přibývat, jelikož ďábelská logika Druhé Morálky jinou možnost nenabízí. Jak se dozvídáme z Písma, v ... Více

18.2.2018 23:51:08 (5 dnů, 5 hodin a 11 minut)

1
Zvěrokruh

Padlí andělé učili lidi astrologii. Nauku, která měla podle postavení hvězd na obloze předurčovat dění na zemi. Tato nauka dávala po staletí lidem značný smysl, neboť neměli žádnou představu o tom, co nebeská světla představují. Pomocí lživé nauky astrologie se lidé ... Více

17.2.2018 23:38:57 (6 dnů, 5 hodin a 23 minut)

2
Konec zájmu o Vesmír

Obrovský zájem o kosmonautiku vznikl v době, kdy započaly lidské lety na oběžnou dráhu Země. Laická veřejnost, neznalá fyzikálních skutečností, považovala cestu na oběžnou dráhu v chemické raketě za skutečný začátek lidských cest do Vesmíru. Okamžitě začly vznikat ... Více

16.2.2018 23:20:47 (7 dnů, 5 hodin a 41 minut)

29
Záhada pro ženy: Proč muži zdánlivě touží po úspěšných ženách ale ve skutečnosti jsou raději s těmi nenápadnými

Snaha zrovnoprávnit pohlaví i ve smyslu úlohy v rodinném životě vede k tomu, že lidé vůbec nechápou, k čemu se má použít jejich tělo a co mají správně dělat, aby cítili spokojený život. Nastává situace, kdy lidé vymýšlí Druhou Morálku, která sice dává jakýsi ... Více

15.2.2018 23:19:46 (8 dnů, 5 hodin a 42 minut)

0
Proutkařství

Oblíbený druh komunikace člověka s démonickou bytostí pomocí virgule či podobného zařízení. Pomocí zdánlivě hodnotných informací dostává démon člověka do svého vlivu.The post Proutkařství appeared first on ... Více

14.2.2018 22:47:36 (9 dnů, 6 hodin a 14 minut)

0
Relikvie

The post Relikvie appeared first on ... Více

13.2.2018 22:33:48 (10 dnů, 6 hodin a 28 minut)

1
Zázrak

Boží Zázrak je jev, který leží mimo možnosti lidí i démonů. Bůh, který stvořil Čas s Svět a je mimo Čas, může ovlivnit jevy ve světě absolutním způsobem.The post Zázrak appeared first on ... Více

12.2.2018 22:31:05 (11 dnů, 6 hodin a 31 minut)

0
Výzkum parapsychologických jevů

Je úsměvné, kolik lidí se pokouší “vědecky” zkoumat “nadpřirozené jevy”, a během takového zkoumání se dopouští jedné základní chyby výzkumníka: Při zkoumání rovnou předpokládají, že pozorované jevy NEJSOU řízené žádnou inteligencí. Že se ... Více

11.2.2018 22:26:18 (12 dnů, 6 hodin a 36 minut)

0
Parapsychologie

The post Parapsychologie appeared first on ... Více

10.2.2018 22:11:06 (13 dnů, 6 hodin a 51 minut)

0
Spirituální bytosti

The post Spirituální bytosti appeared first on ... Více

9.2.2018 22:04:04 (14 dnů, 6 hodin a 58 minut)

0
Telepatie

The post Telepatie appeared first on ... Více

8.2.2018 21:55:47 (15 dnů, 7 hodin a 6 minut)

0
Mimosmyslové vnímání

Vysvětlení co je to mimosmyslové vnímání Tímto termínem se téměř vždy označuje způsob, jakým způsobem démonské bytosti manipulují a ovlivňují lidské smysly a vnímání. Pyšní lidé si myslí, že mají vjemy dokonalejší a na vyšší úrovni než ostatní lidé. Ve ... Více

7.2.2018 21:28:27 (16 dnů, 7 hodin a 33 minut)

16
Která církev je nejlepší

Častá otázka kterou si položí člověk který má zájem o křesťanství zní: “Která církev je vlastně nejlepší”. Takový zájemce o křesťanství například začne studovat, jaká specifika mají jednotlivé Církevní Organizace a hledá mezi nimi takovou, která mu ... Více

6.2.2018 21:12:04 (17 dnů, 7 hodin a 50 minut)

0
Manipulativní postupy TV pořadů o záhadách

Oblíbené “záhadologické” pořady na kabelových televizích používají jednoduchý postup, který potěší posluchače tím, že jim přímo vykládá odpovědi, které jsou blízké srdci posluchačů. Nejprve kladou diváku otázky, které chce divák vysvětlit Poté se ... Více

5.2.2018 20:41:13 (18 dnů, 8 hodin a 21 minut)

12
Přísaha, Proč nemá smysl před Bohem přísahat

Přísaha je přesvědčování, že něco v budoucnu uděláme. Přísahy a sliby smysl pouze před jiným člověkem, neboť lidé nevědí co se stane. Přísaha nemá vůbec smysl před Bohem, neboť Bůh stvořil Čas a vidí co se stane. Přesvědčování ostatních lidí přísahou má ale ... Více

4.2.2018 20:27:27 (19 dnů, 8 hodin a 34 minut)