7
Blahoslavení Marie NENÍ cestou ke spasení

Maria řekla: „Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno a ... Více

17.8.2019 22:11:57 (22 hodin a 6 minut)

2
Silvova metoda

Silvova metoda je jen jiný název pro kolektivní zasvěcení se démonům a osvojení si technik, jak umožnit démonům nás posednout a měnit náš život. Výňatek z popisu kurzů Silvovy metody, ukazující komunikaci s démony: Kromě sestupu do hladiny alfa a relaxačních technik se ... Více

16.8.2019 21:43:41 (1 den, 22 hodin a 34 minut)

3
Chybné DŮKAZY, že naše Církev je určitě správně

Mnozí jsou přesvědčeni, že jejich Církevní Organizace MUSÍ BÝT vedena správně proto: že se u nich lidé cítí dobře, že se jim líbí nauka, že se tam všichni shodnou, že tam chodí rádi, že se všem líbí sborové akce a že Církevní Organizace získává nové členy, tedy ... Více

15.8.2019 21:28:26 (2 dny, 22 hodin a 49 minut)

1
Jak pošetilé jsou argumenty odpůrců Boha

Ateisté a materialisti argumentují při prosazování svých názorů nejčastěji asi takto: Kdyby Bůh existoval… nikdy by nedopustil aby zemřeli tito nevinní… a tak dále. Nebo: Běž za těmi, kterým zemřelo dítě a vyprávěj jim o tom, že Bůh existuje a dostaneš na ... Více

14.8.2019 21:12:08 (3 dny, 23 hodin a 6 minut)

1
Lež, vlastnosti lži

Lživé zdroje informací poznáme podle toho, že vyučují různé teorie, které si protiřečí a setrvávají v obecenství s ostatními šiřiteli nepravd. Úlohou lhářů je šířit Nepravosti, a proto každý podobný šiřitel nepravd je spojenec Lhářů.  Naopak ten, kdo usvědčuje ... Více

13.8.2019 21:01:56 (4 dny, 23 hodin a 16 minut)

1
Napojení, znovunapojení na energie

Napojení či Znovunapojení na Energie, kdy nikdo neříká, co za energie to je Ve fyzickém světě je člověk podezřívavý, protože věcem částečně či úplně rozumí. Ve světě neviditelných energií ale lidé často kupodivu důvěřují pouze slovnímu ujištění, že neznámé ... Více

12.8.2019 20:42:10 (5 dnů, 23 hodin a 36 minut)

0
Koučing, kouč, selfcare

Doba současnosti snadno přehltí lidi pyšné na své zdánlivě neomezené schopnosti. Lidé pak vyhledávají nejrůznější formy pomoci, od návratu k primitivnímu způsobu života, drogám a alkoholu, až po pomoc u odborníků, kteří je uvedou do domělého a chtěného “vysokého ... Více

11.8.2019 20:38:26 (6 dnů, 23 hodin a 39 minut)

18
Kdy přijde Otřesná Ohavnost

Shlédnutí: 358The post Kdy přijde Otřesná Ohavnost appeared first on ... Více

10.8.2019 20:30:58 (7 dnů, 23 hodin a 47 minut)

8
Amulet, talisman

Amulet, talisman – je to nositel kletby, je to zlo Klasická kletba vzniká, když někdo vtiskne do ruky někomu amulet se slovy: “dokud ho budeš nosit, nic zlého se ti nestane”. Vcelku stejné, jako by řekl: “ať se ti něco zlého stane, až ho zrovna nebudeš mít u ... Více

9.8.2019 20:19:31 (8 dnů, 23 hodin a 58 minut)

7
Aura, barvy aury, vysvětlení

Vidění aury je démonský trik na přivedení člověka do manipulativní pasti esoterických věd Aby démonský duch přesvědčil člověka prostřednictvím lidské pýchy na své “nadpřirozené” schopnosti, může zasvěceným lidem poskytnou iluzi vidění “aury”. ... Více

8.8.2019 19:55:56 (10 dnů a 22 minut)

11
Druhá Morálka (gender ideologie)

Základem Druhé Morálky je Gender ideologie Gender ideologie hovoří proti Bohu a říká, že člověk nebyl stvořen jako Muž a Žena. Druhá Morálka je přijímána do ústav států prostřednictvím prohlášení jako je “Istambulská úmluva” Druhá Morálka je souhrnný ... Více

7.8.2019 19:29:27 (11 dnů a 48 minut)

5
Konspirace: tajné spolky sledují pohyb lidí pomocí čipů

Lidé chybně očekávají odpověď na otázku: “Kdo bude ten, co bude sledovat můj pohyb každou vteřinou?” Konspirace slouží Satanovi v jeho plánu na oklamání celého světa. Konspirace slouží tím, že když si lidé všímají nějakého jevu, který se běžně děje a ... Více

6.8.2019 19:21:16 (12 dnů a 57 minut)

2
Boží jméno

Bůh se v Bibli, při rozhovoru s Abrahamem představuje jako Jsem-který-jsem, nebo budu-jaký-budu. Tento pojem málokdo chápe a v Církevních Organizacích se vykládá porůznu, neboť většina moc netuší, jak je to myšleno. Jak už to ale s Biblí bývá, odpověď je velmi ... Více

5.8.2019 19:11:17 (13 dnů, 1 hodinu a 7 minut)

2
Etikoterapie

Etikoterapie je metoda alternativní medicíny, která vychází z předpokladu, že každé onemocnění a také problémy lidstva jako celku mají základy v lidské sobeckosti a v porušeném vztahu k sobě samému i druhým. Označuje se někdy jako léčení morálními silami. Etikoterapie ... Více

4.8.2019 19:01:25 (14 dnů, 1 hodinu a 16 minut)

0
gotquestions.org

Odkrytepravdy nečerpají ani nesouhlasí s interpretacemi Bible na webu gotquestions.org. Tyto interpretace jsou připraveny tak, aby napomáhaly udržovat v chodu převážně americké Církevní Organizace. Shlédnutí: 491The post gotquestions.org appeared first ... Více

3.8.2019 18:45:21 (15 dnů, 1 hodinu a 32 minut)

5
Jak poznám, že žiju ve lži

Moudrý člověk chce neustále prověřovat, jestli je či není obelháván. Pokud je obelháván, je obelháván nepřítelem. Můžeme být tak úspěšně obelhávání celý život. Udělejme si malý test vlastního myšlení. Předložme slovně vyjádřený nelogický předpoklad a ... Více

2.8.2019 18:30:27 (16 dnů, 1 hodinu a 47 minut)

0
bohové přišli a přichází z nebe

bohové přišli a přichází z nebe, Bible nebo Däniken? V moderní společnosti je vytvářena mocná propaganda, že existují dva světové náboženské názory. Monoteismus a polyteismus. Že někdo věří v jednoho Boha a jiný v mnoho bohů. Je také vytvářen jasný názor, že se ... Více

1.8.2019 18:19:53 (17 dnů, 1 hodinu a 58 minut)

2
Jak (ne)rozpoznat Božího služebníka

Existuje mnoho ukazatelů, které jsou mylně považovány za důkaz skutečného následování Boha. Nejčastější jsou pravděpodobně následující: 1) Překonání životní tragédie nebo tělesného handicapu Přestože překonání životní tragédie (ztráta domova, blízkých lidí, ... Více

31.7.2019 18:10:26 (18 dnů, 2 hodiny a 7 minut)

0
Gnosticizmus

Shlédnutí: 592The post Gnosticizmus appeared first on ... Více

30.7.2019 18:05:27 (19 dnů, 2 hodiny a 12 minut)

0
To co Církevní Organizace nazývá evangelizace slouží opaku

Návody na “evangelizaci” Církevních Organizací slouží opaku Církevní Organizace říkají “pojďte, musíme zachránit co nejvíce lidí” Nedělní kázání 24. června 2012 Jak Cíkrevní Organizace svým mocným působením Ducha Bezbožnosti změnily ... Více

29.7.2019 17:55:41 (20 dnů, 2 hodiny a 22 minut)