0
Energie Miguraj

Pojem energie miguraj se objevuje poměrně často na různých esoterních webech. Název energie je složeninou jmen Michael, Gabriel, Uriel, Rafael a Ježíš. Na první pohled něco, co je spojeno s křesťanstvím….ale jde pouze o zastírací manévr. Energie Miguraj znamená sled ... Více

14.11.2018 03:12:26 (67 dnů, 7 hodin a 47 minut)

7
Stačí si jen všimnout, že už se to děje

Nezapomínejme na to, že Biblický příběh žijeme každý den. To, co se děje, není nějaká druhá paralelní realita, kde se vše odehrává nějakým lidmi určeným směrem,  jedná se pořád o stejný Bohem daný příběh, který začal stvořením světa. Nezapomínejme na to, že ... Více

13.11.2018 02:36:12 (68 dnů, 8 hodin a 23 minut)

1
Zduchovnění světa

Svět se postupně zduchovňuje. Toto zduchovnění, ale není totéž co obrácení se k Bohu. Ve všech oblastech se stále více prosazují esoterní a okultní nauky a stávají se běžnou součástí života lidí, kteří se už nad nimi ani příliš nepozastavují a nezkoumají, jak je ... Více

12.11.2018 02:05:25 (69 dnů, 8 hodin a 54 minut)

2
Evangelium "vítězství ve světě" je pro Satanovy plány výhodné

Na různých křesťanských konferencích a akcích se lidem neustále a zpravidla hlučně vtlouká do hlavy, že jsou povoláni, aby na tomto světě vítězili, aby vyrvali svět Satanovi, zničili jeho moc apod. Běžně to vypadá tak, že hlavní “hvězda” akce řve na celé ... Více

11.11.2018 01:28:16 (70 dnů, 9 hodin a 31 minut)

5
Očistec

OČISTEC je lidský výmysl sloužící k obhajobě lží manipulátorů Očistec smyšlené místo, kde mají údajně trpět duše, aby odčinily své hříchy a nemusely do Pekla. Tato démonská nauka mimo jiné ospravedlňuje představu, že bytosti, vyvolávané při spiritizmu, můžou být ... Více

10.11.2018 01:11:29 (71 dnů, 9 hodin a 48 minut)

1
Hostie

Oplatka, která je v rituálech římském katolicismu používána jako “tělo Kristovo”. Podle učení římskokatolické církevní organizace je oplatek během mše záhadně knězem přetransformován a stává se doslovně Ježíšem Kristem (tedy duchovně i fyzicky). Jinými ... Více

9.11.2018 01:00:02 (72 dnů, 9 hodin a 59 minut)

0
Zajímavé duchovní čtení

... Více

8.11.2018 18:05:46 (72 dnů, 16 hodin a 54 minut)

8
Čtyři duchovní zákony

Čtyři duchovní zákony je název pro často používané učení, které myšlenkovou zkratkou podporuje touhu lidí zachránit si život. Patří tedy k učením pěstujícím v křesťanech nesprávné důvody, proč chtít do Nebe. I když se jedná o myšlenky vyjmuté z Bible, jsou velmi ... Více

8.11.2018 00:21:05 (73 dnů, 10 hodin a 38 minut)

0
2 horoskopy listopad a prosinec - Esoterika.cz

Dobrý den,Horoskop na listopad ... Více

7.11.2018 11:17:40 (73 dnů, 23 hodin a 42 minut)

0
Horoskop na prosinec 2018 podle Daniely Hannah

... Více

7.11.2018 11:10:20 (73 dnů, 23 hodin a 49 minut)

1
Horoskop na listopad 2018 podle Daniely Hannah

... Více

7.11.2018 10:58:28 (74 dnů a 1 minutu)

33
Ztráta přirozené role muže a ženy v životě

Ztráta přirozené role muže a ženy v životě vede ke vzniku nespravedlnosti, k růstu lži, přetvářky a rozpadu vztahů mezi lidmi. Odklon od mužské a ženské role vede k tomu, že si muž a žena nemají co nabídnout. Toto vede k zániku rodiny jako místa, kde se může vyvíjet ... Více

7.11.2018 00:06:07 (74 dnů, 10 hodin a 53 minut)

1
Emancipace ženská

Emancipace osvobodila ženy od rodiny Slovo “emancipace” znamená růst do povýšeného stavu či samostatnosti a nezávislosti. V případě “ženské emancipace” se hovoří o jevu odstupu od Božích pravidel života muže a ženy směrem k osamostatnění ženy. Často ... Více

5.11.2018 23:51:18 (75 dnů, 11 hodin a 8 minut)

3
Nemodlete se za to, aby Bůh NEKONAL svůj záměr

V kostelích se učí bludy proti Bohu Řada Církevních Organizací začíná vyučovat své členy, že se mají a mohou modlit, aby se neuskutečnilo to, co Bůh v Písmu ohlásil jako svůj záměr. Poměrně často se setkáváme se zcela vážně míněnými modlitbami, aby Bůh nesoudil, ... Více

4.11.2018 23:30:22 (76 dnů, 11 hodin a 29 minut)

0
Jak velký je tvůj Bůh

Housenka i archanděl, ačkoli jsou na škále stvořeného od sebe tak vzdálení, přece jsou tímtéž – stvořením. Oba patří do kategorie “to, co není Bohem” a jsou od Boha odděleni samotnou nekonečností. Pro některé věřící je Bůh vřelý, přístupný a ... Více

3.11.2018 23:23:07 (77 dnů, 11 hodin a 36 minut)

0
Strom života a strom poznání

Bůh dal doprostřed rajské zahrady Strom poznání dobrého a zlého a Strom života z určitého klíčového důvodu. Člověk nemůže ze srdce poslechnout nemá-li svobodu neposlechnout.The post Strom života a strom poznání appeared first ... Více

2.11.2018 23:21:07 (78 dnů, 11 hodin a 38 minut)

0
Na ničem v celé stvoření Bohu nezáleží víc než na lidské duši.

Byli jsme stvořeni k jeho vlastnímu obrazu a k jeho podobě, zformoval nás a jedinečně připravil pro své svaté záměry. Je to místo pohnutek, kudy proudí hluboká láska a opravdové uctívání. Kdo a co bude ovládat lidské pohnutky, to je největším Božím zájmem. Byli jsme ... Více

1.11.2018 23:15:24 (79 dnů, 11 hodin a 44 minut)

2
Život po životě

Když lidé nechtějí věřit že smrtí vše končí, protože mají podvědomě daný pocit, že to není možné, rádi se vzrušují myšlenkou života po životě. Žádný mrtvý člověk ale nikdy nemá už žádný vliv na život lidí. Všechny myšlenky na působení duchů mrtvých ... Více

31.10.2018 23:07:26 (80 dnů, 11 hodin a 52 minut)

0
Svatyně, oltáře

Teritoriální démon, energie místa, genius loci, posvátná místaThe post Svatyně, oltáře appeared first on ... Více

30.10.2018 22:57:44 (81 dnů, 12 hodin a 2 minuty)

0
Posvátná místa

Teritoriální démon, energie místa, genius loci, posvátná místaThe post Posvátná místa appeared first on ... Více

29.10.2018 22:51:43 (82 dnů, 12 hodin a 8 minut)