7
A udělali obraz té šelmě, tak aby mohla mluvit

Obrazovka je obraz šelmy, který nepřetržitě mluví a vyučuje lež. (Dnes též “deepfake”) V duchovním životě existují pouze dvě cesty – snaha přiblížit se k Bohu a nebo snaha Boží existenci popřít. Dříve lidé  museli popřemýšlet a hledat nějaké svým ... Více

3.12.2018 09:33:23 (48 dnů, 1 hodinu a 24 minut)

1
Zneužívání Božího jména

Exodus 20, 7 Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. Před nějakou dobou jsem se domnívala, že toto přikázání primárně hovoří o lidech, kteří si třeba v hněvu nebo v momentě velkého překvapení berou do úst ... Více

2.12.2018 09:20:52 (49 dnů, 1 hodinu a 37 minut)

2
Křesťanská meditace

Křesťanská meditace představuje čistě satanskou nauku chytře maskovanou za křesťanské termíny a slova jako Bůh, Kristus, Kristův Duch a podobně. Aby byl zachován křesťanský dojem, doporučuje se meditovat se slovem “maranatha”, které je křesťanům blízké a ... Více

1.12.2018 08:43:20 (50 dnů, 2 hodiny a 14 minut)

1
Nejstrašnější choroba křesťansví

V osobě farizeje se setkáváme se šokující podobou hříchu křesťanství, hříchu všech, kdo nenápadně učinili z křesťanství ctnost a způsobili, že získalo nepříjemný odér elitářství. Farizejská pýcha je jednou z nejstrašnějších a nejnakažlivějších chorob ... Více

30.11.2018 08:34:37 (51 dnů, 2 hodiny a 23 minut)

1
Nepřítel ve vlastních řadách

Většina křesťanů, kteří si uvědomí, že jsou účastníky duchovní bitvy, očekává v první řadě útoky z venku, ze strany jasných satanistů. Písmo však varuje, že nepřátelé povstanou přímo uprostřed společenství křesťanů. Přesně jak oznámil Bůh ve svém slově, ... Více

29.11.2018 08:02:48 (52 dnů, 2 hodiny a 55 minut)

7
Nebezpečná past lucidního snění

Lucidní snění se dostává do popředí zájmu mnoha lidí, k čemuž přispívá i zpopularizování tohoto fenoménu Vědou. Toto není náhoda, ale součást do detailu promyšleného plánu. Pojem lucidní snění označuje (údajně) sen, při němž si člověk nejen uvědomuje, že ... Více

28.11.2018 07:22:09 (53 dnů, 3 hodiny a 35 minut)

5
Duchovní dary, charismatické dary, Dary Ducha svatého

Charismatické duchovní dary jsou dary Boží Milosti. Bůh sám si vybírá, komu a jaký dar udělí. Patří sem: Dar víry Dar prorocké služby Dar moudrosti Dar uzdravování Dar rozlišování duchů Dar mluvení ve vytržení Dar vykládat takové mluvení Duch svatý uděluje člověku ... Více

27.11.2018 06:51:55 (54 dnů, 4 hodiny a 6 minut)

0
Moudrost Hathorů od Toma Kenyona

... Více

26.11.2018 14:12:44 (54 dnů, 20 hodin a 45 minut)

8
Ekuména, ekumenismus, ekumenické hnutí

Ekumenismus začal v protestantských Církevních Organizacích jako snaha o jejich sjednocení ve lži. Následně převzala kontrolu nad tímto hnutím Římskokatolická církevní organizace. V dnešní době se pojmem ekuména nebo ekumenismus chápe zpravidla spolupráce a sjednocování ... Více

26.11.2018 06:23:27 (55 dnů, 4 hodiny a 34 minut)

1
Duch Bible

Novodobý termín “duch Bible” Tedy jako čínská restaurace je v duchu čínských tradic, bar u řeky je vyzdoben v duchu vodáctví, tak je i křesťanská fikce je připravena v duchu Bible. Jinak by nebyla cílovou skupinou dobře zkonzumována. Lidé, co rádi konzumují ... Více

25.11.2018 05:49:51 (56 dnů, 5 hodin a 8 minut)

17
Víru nelze zakládat na vědeckých důkazech

Věda existuje proto, aby popírala Boha. Ve snaze přesvědčit nevěřící nebo upevnit svou vlastní víru se někteří křesťané spoléhají na to, že Věda jim poskytne důkazy pravdivosti Bible a existence Boha, což je logická chyba. Ve snaze přesvědčit nevěřící nebo upevnit ... Více

24.11.2018 05:27:54 (57 dnů, 5 hodin a 30 minut)

3
Babylonská věž

Babylonská věž – fakta o babylonské věži Zařízení, mající lidem umožnit nahlédnout do Božích věcí a ovládnout tak svět. Zařízení umožnující vidění věcí budoucích a minulých v jedné časové ose. Umožňující nahlédnout mimo čas. Pod vedením Satanových ... Více

23.11.2018 05:06:20 (58 dnů, 5 hodin a 51 minut)

0
Bahai víra, Bahá´í víra, Bahaismus

Bahai víra, Bahá´í víra, Bahaismus je další z řady démonských náboženství, která přichází proto, aby si lidé zamilovali nepravost. Bahá´í vírou Satan nabízí svým lidem upravenou verzi “Církevní Organizace” smíchanou s ostatními populárními prvky ... Více

22.11.2018 04:47:57 (59 dnů, 6 hodin a 10 minut)

6
Past hrdosti na schopnosti duchovního boje

Obzvláště pro ženy, které vyšly z okultizmu směrem k Bohu, je připravena past bludného učení, že je nutné trvale vést boj proti duchovním silám. Past tohoto učení spočívá v tom, že přímo vnucuje klamnou představu, že všechny síly démonů mají trvale právo útočit i ... Více

21.11.2018 04:40:36 (60 dnů, 6 hodin a 17 minut)

1
Bannerová Slepota a Zóna Přehlížení

Jedním z moderních pojmů vyskytujících se na Internetu je “bannerová slepota” a “zóna přehlížení”. Jedná se o fenomén, který vychází z meze lidských schopností. Jev úzce souvisí s nedodržováním duševní hygieny, kdy si člověk pyšně myslí, že je ... Více

20.11.2018 04:27:31 (61 dnů, 6 hodin a 30 minut)

1
Agregor

Klamný esoterický pojem, který má popisovat nashromáždění lidských myšlenek evokujících povstání něčeho z neexistence do bytí. Tedy jev, který náleží výhradně Bohu Stvořiteli. Používá se k vytváření klamných myšlenkových konstrukcí při lživém popisování ... Více

19.11.2018 04:03:04 (62 dnů, 6 hodin a 55 minut)

36
Vyrovnáním úloh muže a ženy si pak páry nemají co dát

Stejné role muže a ženy nebaví ani jednoho Ideálem unisexové společnosti je úplné vyrovnání práv muže a ženy. V doslovném slova smyslu, ve všech aspektech činností a chování. Již teď se ale jasně ukazuje, že takto pojaté sjednocené role nebaví ani muže, ale ani ženy. ... Více

18.11.2018 03:58:00 (63 dnů a 7 hodin )

5
K čemu odkrytepravdy.cz nepatří

The post K čemu odkrytepravdy.cz nepatří appeared first on ... Více

17.11.2018 03:45:12 (64 dnů, 7 hodin a 12 minut)

2
Nefunkční matematika současných vztahů

Aby mohly fungovat vztahy mezi mužem a ženou, musí si žena vybírat z mužů, kteří se o ní skutečně uchází. Nikoliv elektronicky, ale skutečně. Neboť s takovým mužem nechce žena hrát facebookovou hru, nýbrž porodit dítě, přebalovat ho a chodit s ním ven. Proto musí vše ... Více

16.11.2018 03:43:28 (65 dnů, 7 hodin a 14 minut)

0
Technologie zlepší lidský život – oblíbená lidská iluze

Po roce 2010 si lidé vyrůstající v době Před Internetem často stěžovali, že za jejich dětství bylo “všechno jinak”. Všímají si naprosté změny ve schématech lidského chování. Pamětníci předinternetové doby uvažují, že by se děti měly držet od elektroniky a ... Více

15.11.2018 03:35:12 (66 dnů, 7 hodin a 22 minut)