1
Již neexistuje povinnost médií říkat pravdu. Lidé ji ani nepožadují

29.6.2011 Západní společnost ovládá světový tok informací.  Lidé mají raději fikci než pravdu, protože barevná, perfektně provedená fikce filmů a televize je mnohem přitažlivější než pravda. Tisíce pestrobarevných podnětů s diváky nenápadně manipulují. Na kvalitu ... Více

10.2.2019 03:09:15 (36 dnů, 12 hodin a 25 minut)

0
Geopatogenní zóny

Geopatogenní zóny. Tedy zóny, kde má země působit negativně či nepřátelsky na život. Pojem Druhé Vědy (první Vědou definovaný jako pseudověda, pavěda, šarlatánství), popisující místa působení teritoriálního démona. Samotný princip hledání a určování ... Více

9.2.2019 02:40:58 (37 dnů, 12 hodin a 53 minut)

0
Zákon Hříchu

Vím totiž, že ve mně (to jest v mé tělesnosti) není nic dobrého. Chtít dobro, to umím, ale konat je už ne. Nekonám totiž dobro, které chci, ale zlo, které nechci. Jelikož tedy dělám to, co nechci, nedělám to už já, ale hřích, který je ve mně. Objevuji tedy zákon, že ... Více

8.2.2019 02:26:47 (38 dnů, 13 hodin a 7 minut)

0
Před nastávajícím náboženským běsněním nemá NIKDO úniku

Každý bude náboženský, nikdo se tomu nemůže vyhnout Nadchází doba, kdy celý svět a myšlení každého člověka zaplaví náboženství. Boží Odpůrce dosáhne toho, že bude každý člověk plně obeznámen a vyučen jeho učením a to takovým způsobem, že nikdo nebude moci ... Více

7.2.2019 02:16:09 (39 dnů, 13 hodin a 18 minut)

30
Duch Svatý, kdo je Duch Svatý, vysvětlení pojmu

Duch Svatý, kdo je Duch Svatý, vysvětlení pojmu Tak, jak je psáno v Bibli, Ježíš posílá svým učedníkům Boží pomoc v osobě Ducha Svatého, který vysvětluje a potvrzuje biblickou zvěst v srdci každého člověka, který přijal lásku k Pravdě a chce být Kristovcem. Poprvé se ... Více

6.2.2019 01:45:02 (40 dnů, 13 hodin a 49 minut)

2
Andělská terapie

Vysvětlení pojmu Andělská terapie, někdy také uváděná jako selfhelp terapie “Andělská terapie” je souhrnný název pro zasvěcování (iniciaci) do posednutí démonickou bytostí, vydávající se za “božího dobrého anděla”. Myšlenková smyčka v ... Více

5.2.2019 01:39:15 (41 dnů, 13 hodin a 55 minut)

258
Démoni, démon, astrální bytosti

Co je to démon, démoni, astrální bytosti Démon je označení/název pro Padlého anděla. Démon byl původně Boží anděl, který, oklamán Satanem, vstoupil do vzpoury vůči Bohu. Většina lidí vyvozuje důvody, proč nevěří v existenci démonů. Démoni však nebudou sami sebe ... Více

4.2.2019 01:15:09 (42 dnů, 14 hodin a 19 minut)

1
Podobenství o trojstranném bilboardu

Častokrát při debatách přichází řeč na blud o tom, že každý může mít svou pravdu Například někdo použil podobenství bilboardu, který má tři různé strany a každý člověk prý může tvrdit, že na bilboardu je něco jiného podle úhlu pohledu – stejně jako v ... Více

3.2.2019 01:04:35 (43 dnů, 14 hodin a 29 minut)

0
Esoterici vyučují o stvoření

Přibývá lidí, kteří se nebrání představě, že život byl stvořen nějakou vyšší bytostí. Nemají však na mysli skutečného Boha Stvořitele. Náhled lidí se mění díky tomu, že si našli “učitele podle svého přání”. Tito nepokrytě vyhlašují, že lidé byli ... Více

2.2.2019 00:37:48 (44 dnů, 14 hodin a 56 minut)

3
Lidé hledají únik v příjemných emocích druhé morálky

Dnešní doba je specifická pokud jde o mezilidské vztahy. Satan načasoval příchod druhé morálky do doby, kdy vztahy mezi lidmi budou nevratně narušeny. Lidé stále více vnímají negativní věci okolo sebe, narůstající sobectví, ekonomické problémy, nezaměstnanost, nejistotu, ... Více

1.2.2019 00:19:36 (45 dnů, 15 hodin a 14 minut)

3
Energie – Ideální bůh světa

Nedokážu odhadnout, kolik lidí mi na otázku kým je pro ně Bůh, odpoví “Nějaká energie.”. Když se zeptám, kde se tedy tato energie vzala a co přesně to je, obvykle už tak dobře odpovědět nedovedou. Jaký je vlastně osobní Bůh bible ve srovnání s ... Více

31.1.2019 00:02:46 (46 dnů, 15 hodin a 31 minut)

0
Vlny evoluce

Vlny evoluce jsou dalším manipulativním útokem na mysl všech lidí, kteří touží nalézt jejich srdci milou lež, protože nechtějí milovat pravdu. Mohutná kampaň Vlny evoluce  je další přípravou v mysli lidí na příchod druhé morálky a vlády Bezbožné ohavnosti.  Bez ... Více

29.1.2019 23:57:18 (47 dnů, 15 hodin a 37 minut)

2
Odpuštění

Odpuštění – to je naše rozhodnutí, naše volba. Není to pocit – nesnažte se cítit odpuštění. Je to akt vůle. “Nečekejte s odpuštěním na okamžik, kdy budete mít pocit, že odpouštíte, ” napsal Neil Anderson. “Tímto spůsobem toho nedosáhnete. Když ... Více

28.1.2019 23:41:14 (48 dnů, 15 hodin a 53 minut)

0
Podobenství o Královně a Správcích

Podobenství o lidmi milované Královně, která odjede na dalekou cestu a slíbí přivést svým lidem dar je podobenstvím umožnujícím pochopit základní manipulativní způsoby, které používají Církevní Organizace a jiné náboženské sekty vydávající se za “pravé ... Více

27.1.2019 23:24:09 (49 dnů, 16 hodin a 10 minut)

4
Lze přesvědčit argumenty, vyžaduje to ale práci a zájem

Někteří lidé se nechají téměř přesvědčit argumenty o pravdě, ale jde to jen cestou vzbuzení jejich opravdového zájmu o pravdu. Přesně jak to dělal Ježíš pomocí svých podobenství. Vytrhnout lidi ze starého způsobu uvažování vyžaduje spolupráci učitele i žáka. ... Více

26.1.2019 23:09:04 (50 dnů, 16 hodin a 25 minut)

0
Davy se budou obracet k duchovnu, každý k tomu svému

Mnohé církevní organizace připravují své členy na to, že v posledních časech přijde mohutné probuzení a obrácení lidí k Bohu, a tak si jejich ovečky často mylně představují, že s poselstvím evangelia půjdou vítězně celou zemí a lidé se budou obracet. Lidé volají po ... Více

25.1.2019 23:02:13 (51 dnů, 16 hodin a 32 minut)

3
Pacifikace přemírou křesťanských informací

Cestu k čemukoliv lze ztížit nebo téměř znemožnit tím, že hledajícímu poskytneme nepřeberné množství, byť i tématických informací. Pro hledajícího, který touží znát odpověď na jednoduché otázky, je pak skoro nemožné projít mnoho odstavců. Satanovo taktikou jsou ... Více

24.1.2019 22:31:48 (52 dnů, 17 hodin a 2 minuty)

0
Duchovní (z)rádce

Podle okultních nauk je duchovní rádce bytost s vyšším stupněm poznání než lidé žijící pouze ve fyzickém světě. S touto bytostí je možné navázat vědomý kontakt, čímž dojde k duchovnímu růstu člověka a lze tak řešit různé obtížné a sporné situace v životě. ... Více

23.1.2019 22:07:38 (53 dnů, 17 hodin a 26 minut)

5
Ignorace zlého zlo neodstraní

Mnoho lživých nauk vyučuje, že se máme zaměřit jen na dobré.  Vyhledávat dobro, lásku, pokoj, krásu, uspokojovat se dobrými věcmi a nemyslet na nic zlého, jinak prý zlo přivoláme a nebude se nám dařit. Tento princip využívá například Tajemství/The Secret. Takovým ... Více

22.1.2019 22:03:44 (54 dnů, 17 hodin a 30 minut)

0
Nepravost vzrůst, nepravosti

Co je to Biblická NEPRAVOST, jak se jí vyvarovat Bible praví, že se v posledních časech velice rozmůže NEPRAVOST. Je nutné tento pojem správně chápat a ignorovat záměrně bludná vysvětlování současných učitelů. NEPRAVOST je v Bibli často pojmenována  jako celý směr ... Více

21.1.2019 21:56:39 (55 dnů, 17 hodin a 37 minut)