6
Rozpad mezilidských vztahů

Rozpadem mezilidských vztahů označujeme zánik modelu rodiny a vychovávání dětí ke Spravedlnosti. Toto je ono odstoupení od Boha, které nejprve musí všeobecně nastat než přijde konec. Lidé dnes přijímají nová pravidla svého života podle ďábelské logiky Druhé Morálky. Co ... Více

21.9.2019 11:59:31 (10 hodin a 6 minut)

3
Jakmile se začne mluvit o bohu, který je svazován Časem, mluví se už o Satanovi

Podrobně si popišme jednoduchý princip, jakým jsou lidé oklamáni tak, aby místo všemohoucího Boha uctívali Satana. Satan se za Boha jen vydává, ale charakterizuje ho právě ten fakt, že mu: “zbývá  jen málo času”. Všechny VĚDY a učení mimo Bible podávají Boha ... Více

20.9.2019 11:47:25 (1 den, 10 hodin a 18 minut)

0
Hluboce věřící člověk

V médiích se často používá termín “hluboce věřící člověk”. Sám o sobě tento termín neznamená nic konkrétního. Termín se používají lháři či neinformovaní k označení někoho, kdo vykonává (a nebo předstírá) úkony a rituály Církevní Organizace. ... Více

19.9.2019 11:07:04 (2 dny, 10 hodin a 58 minut)

4
Závislost na mobilních telefonech

Lidské pudy jsou dnes realizovány pomocí telefonů Na mobilním telefonu jsou všichni závislí protože tato technologie existuje. Vše co si člověk usmyslí a udělá se stane tím, co ho ovládne. Vše směřuje k naplnění Času a k tomu patří znamení. Nejasnějším znamením je ... Více

18.9.2019 10:33:20 (3 dny, 11 hodin a 32 minut)

11
Duchové, proč se zjevují

Vidím neexistující postavy – duchy Žádní lidé po své smrti se už nikdy nebudou podílet na běhu světa. Za mrtvé příbuzné se vydávají démonické bytosti, protože si tím získají okamžitou naprostou důvěru. Démoni s lidmi komunikují pomocí rituálů, magie, ... Více

17.9.2019 10:27:31 (4 dny, 11 hodin a 38 minut)

0
PODZIM 2019 podle fraktálových karet Cesta duše

... Více

16.9.2019 11:44:40 (5 dnů, 10 hodin a 21 minut)

10
Následky vztahových zranění a jejich šíření

Citově zraněný člověk často šíří své zranění dál a mstí se ostatním. Rozpad mezilidských vztahů (tedy rodin vychovávajících děti) je urychlován jevem následného šíření vztahových zranění v dalším životě zklamaného člověka. Vztahové trauma se šíří na ... Více

16.9.2019 10:09:41 (5 dnů, 11 hodin a 56 minut)

11
Dva chrámy

Po jisté „karenční“ lhůtě přináším zde na svém blogu přepis článku, jenž byl otištěn v časopise \"Jóga dnes\" v září 2017. Užijte si to... :) Sedím kdesi na jižním pobřeží Kréty – přesně řečeno nad ním, na úbočí „Bílých hor“, které se pode mnou ... Více

16.9.2019 01:56:54 (5 dnů, 20 hodin a 9 minut)

0
Tradice

… a nadřadili Boží Slovo svými vlastními ustanoveními. Tradicí se označuje učení lidí, které si lidé vytvořili pro svou zábavu a pro odlišení jedné skupiny lidí od druhé. Tradice jsou potom předmětem sporů, nenávisti a válek. Učení lidí, které popisuje domělé ... Více

15.9.2019 10:07:03 (6 dnů, 11 hodin a 58 minut)

4
Karma, karmická zátěž

Vysvětlení pojmu Karma, Karmická zátěž Zákon karmy je démonické učení, kletba s názvem “karma, karmická zátěž” Aby mohli démoni lépe klamat lidi, používají mnoho vymyšlených pojmů a postupů. Aby se jimi ovládaní lidé přestali bránit například ... Více

14.9.2019 09:37:35 (7 dnů, 12 hodin a 28 minut)

0
Soukromí a sociální sítě (Facebook, Google+, a podobně)

Související článek: http://odkrytepravdy.cz/kazdy-bude-donucen-byt-na-socialni-siti/ Shlédnutí: 1238The post Soukromí a sociální sítě (Facebook, Google+, a podobně) appeared first on ... Více

13.9.2019 09:10:42 (8 dnů, 12 hodin a 55 minut)

0
Utrpení křesťanů není znamením doby konce

Někteří křesťané se domnívají, že Ježíšova varování ohledně falešných vůdců, pronásledování a výslechů před mocenskými autoritami se týkají jen posledních let tohoto světa a že tedy tyto jevy budou znamením doby konce. Těmto lidem nahrávají nejrůznější ... Více

12.9.2019 09:05:53 (9 dnů a 13 hodin )

0
RECENZE Kalendář Miluj svůj život 2020: Vítejte druhé do páru!

... Více

11.9.2019 11:09:18 (10 dnů, 10 hodin a 56 minut)

1
Každý bude donucen BÝT NA SOCIÁLNÍ SÍTI

Každý člověk bude monitorován v každý okamžik démony. Nebudou to ale ještírci nebo nějaká tajná vláda New World Order, která bude sledovat každý krok jednotlivce. Budou to vaši nejbližší, lidé se kterými budujete vztahy. Ti budou díky Mocnostem, tedy pudům svého těla, ... Více

11.9.2019 08:56:18 (10 dnů, 13 hodin a 9 minut)

1
Ave Maria

Zdrávas Maria. Slovní formulace uctívání stanské Královny Nebes. Shlédnutí: 2254The post Ave Maria appeared first on ... Více

10.9.2019 08:38:17 (11 dnů, 13 hodin a 27 minut)

27
Uvězněna v ženském těle

Naproti mě sedí žena, která klame tělem. Navenek ženou je, ale cítím z ní, že tam kdesi uvnitř, je malá, raněná holčička. Její hlas je jemný a pohyby ... Více

9.9.2019 13:20:34 (12 dnů, 8 hodin a 45 minut)

2
Dítě a televize, závislost dítěte na televizi

Fenoménem naší doby, který už ale lidé NEVNÍMAJÍ jako problém, je dítě pohledem připoutané k obrazovce. Televize a prakticky i počítačové hry nabízí dítěti zajímavější alternativu vjemů, neboť všechny vjemy se zde vnucují v koncentrované podobě, vizuálně ... Více

9.9.2019 08:09:58 (12 dnů, 13 hodin a 56 minut)

5
Minulé životy

Učení o minulých životech je základ úspěšného klamu Nepravosti Učení o minulých životech, základ úspěšného klamu Démoni využívají pojem reinkarnace, když popisují minulé životy. Je to proto, aby se mohli vydávat za duchy našich mrtvých blízkých. Když se démon ... Více

8.9.2019 07:54:46 (13 dnů, 14 hodin a 11 minut)

6
Ariadna na Naxu

A když dopluli na Naxos a ubytovali se v malém hotýlku, jehož majitele jako obvykle Theseus před tím zabil, promluvila Ariadna k Theseovi takto: „Víš, můj milý, tady já končím. Asi to byla chyba, od začátku, ale já se do tebe prostě zamilovala. Když jsi přišel na Krétu, tak ... Více

8.9.2019 01:11:48 (13 dnů, 20 hodin a 54 minut)

5
Manželství

“Nikdy nebudu poslouchat muže. Musím být samostatná. Je nesmysl být na muži závislá, muži jen lžou”, toto jsou argumenty zrovnoprávněných žen. Tak to bude až do konce Času a lidé už to nemohou změnit. Ženy se budou snažit převzít roli zakladatelů rodin a budou ... Více

7.9.2019 07:47:22 (14 dnů, 14 hodin a 18 minut)