4
Naivním křesťanům stačí citace z Bible

Křesťanská naivita dosahuje úctyhodných rozměrů. Pro mnohé křesťany je zcela dostačující, když nějaká osoba cituje Bibli a jsou radostí bez sebe, aniž by se starali, komu ve skutečnosti takový člověk slouží. Pak se snadno může stát, že na křesťanském portálu uvidíme ... Více

24.4.2018 18:34:12 (14 hodin a 1 minutu)

0
Noční úplňkový temazcal

... Více

24.4.2018 12:16:16 (20 hodin a 19 minut)

1
EXOPOLITIKA, exopolitika.cz, exopolitics.com, vysvětlení, OOSA

Exopolitika je organizace (její účastníci často ani netuší o co jde a jsou jen příjemně vzrušeni lživou démonskou hrou na UFO), připravující oficiální materiály pro Satanovo příchod na Zemi tak, aby byl oklamaným lidstvem bez problému a odporu přijat jako mimozemské ... Více

23.4.2018 18:13:23 (1 den, 14 hodin a 22 minut)

0
Odlišnost evangelií jako argument proti důvěryhodnosti Bible

Zdánlivě logický se jeví argument, že čtyři evangelisté se ve svých výpovědích o životě Ježíše neshodnou, a tak tedy nemůžeme Bibli důvěřovat. Ti, kdo tento názor podporují, na jeho základě obhajují blud, že každý může mít „svou pravdu“ a záleží na úhlu ... Více

22.4.2018 17:58:09 (2 dny, 14 hodin a 37 minut)

15
Astrofyzika

Žádný astrofyzik vám nikdy nepřizná, že jeho práce je zbytečná Proto se to snaží tajit všichni z toho oboru, co čerpají miliardy dolarů na svou zábavu. O co jde. Sice se tváří, že pro nás objevují Vesmír, ale o vesmíru nikdy nemůžou nic podstatného zjistit, protože on ... Více

22.4.2018 10:02:46 (2 dny, 22 hodin a 33 minut)

6
Apokalyptická proroctví – křesťanský adrenalin

Apokalyptická proroctví, kterými dnes řada lidí zaplavuje internet a jiná média, nemají žádný užitek pro Boží lid. Jde o proroctví typu „Francie bude zničena“, „Přijde válka mezi Izraelem a Íránem“ , „Prezident Spojených států je antikrist“ nebo „Musíte si ... Více

21.4.2018 17:41:04 (3 dny, 14 hodin a 54 minut)

17
Záhadno, tajemno, záhady světa, tajemné věci, mystika

Pokud vyloučíme ze záhad světa všechny jevy, které jsou způsobeny aktivitou démonských bytostí a Satanova klamání lidí, nezůstane již prakticky žádná. Všechny záhady se náhle jeví jako nudné povídání o neustále se opakujících stejných věcech. Záhady jsou ... Více

20.4.2018 17:28:53 (4 dny, 15 hodin a 6 minut)

0
Tantrické masáže

Tantrické masáže mají svůj původ v démonických učeních tantry, taoismu a reflexologie. Lákají lidi na to, co je jim vlastní, protože pracují s lidskou sexualitou, jež je shodně dána všem lidem jako přirozený rozmnožovací pud. Tantrické masáže, název ukrývající ... Více

19.4.2018 17:07:47 (5 dnů, 15 hodin a 28 minut)

0
Prověřování není obhajování aneb vše prověřujte, dobrého se držte

Bible říká: Ducha neuhašujte. Proroctvími nepohrdejte. Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte. Tyto slova často chápeme špatně Velmi často si totiž myslíme že “prověřujeme a dobrého se držíme”, ale místo toho “obhajujeme, ... Více

18.4.2018 17:00:08 (6 dnů, 15 hodin a 35 minut)

2
Vzývání andělů je snaha přelstít Boha

Satan v poslední době posílá skrze chanelling a zástupy svých služebníků množství nejrůznějších návodů, jak vzývat anděly a provádět různé andělské rituály. Každá taková nauka ale obsahuje jinou formu lži. Mluví o tom, že je nutné vzývat anděly, ale je zde ... Více

17.4.2018 16:38:44 (7 dnů, 15 hodin a 57 minut)

0
Křesťanství je vztah

Denně se můžeme setkat s názorem, že křesťanství je jedním ze světových náboženství. Tento názor je tak zarytý v myslích lidí, že je prakticky nemožné jej vykořenit. Přesto jde o mylný pohled na věc. Křesťanství, na rozdíl od náboženství, není souborem tradic a ... Více

16.4.2018 16:24:17 (8 dnů, 16 hodin a 11 minut)

0
Poznat Boha – opravdu je to možné?

Boží plán pro naši spásu je tak jednoduchý, že ho může pochopit i malé dítě.   1. Všichni jsme zhřešili (udělali něco proti Božímu zákonu): Římanům 3:10 Jak je psáno: “Nikdo není spravedlivý, není ani jediný; Římanům 3:23 všichni zhřešili a chybí jim ... Více

15.4.2018 16:06:06 (9 dnů, 16 hodin a 29 minut)

3
Láska a pokora neznamenají slepou poslušnost diktátu bezbožných lidí

Nevěřící lidé, ti, kdo následují bludná učení a satanisté mají jeden společný rys. Překrucují význam slov “láska k bližnímu” a “pokora”. Jestliže křesťan odmítne bludy, které tito lidé následují a pevně trvá na pravdě podle Božího slova, ... Více

14.4.2018 15:57:43 (10 dnů, 16 hodin a 38 minut)

3
Křesťan a popularita ve světě

  Křesťané, kteří získali mezi lidmi určitou popularitu, se ocitají ve velkém nebezpečí. Neexistuje snad člověk, kterému by byla nepříjemná pochvala druhých a ocenění jeho práce. Zde je ale jedno úskalí. Např. jestliže se křesťan stane populárním pro svou ... Více

13.4.2018 15:42:07 (11 dnů, 16 hodin a 53 minut)

11
Apokalypsa, datum apokalypsy

Jelikož Bůh je stvořitelem Času, ví jaké jsou všechny události na naší časové ose od počátku až do konce. Bůh vidí  každý den před tím, než jediný z nich nastal. Vidí všechny najednou až do konce Času. Když Bůh říká, že nikdo nezná datum konce Času a Druhého ... Více

12.4.2018 15:27:55 (12 dnů, 17 hodin a 7 minut)

0
Knižní novinka - Cestou z věže

... Více

11.4.2018 17:23:12 (13 dnů, 15 hodin a 12 minut)

0
Knižní novinka - Cestou z věže

... Více

11.4.2018 17:23:12 (13 dnů, 15 hodin a 12 minut)

6
Technologie a nová lidská práva

Technologiemi vynucená nová lidská práva Moderní komunikační technologie přináší možnost trvalého kontaktu s (nejen) blízkými osobami. Díky tomu přijmou lidé tuto možnost jako nové lidské právo Nedílnou součástí Druhé Morálky, jsou takzvaná “Technologiemi ... Více

11.4.2018 14:55:40 (13 dnů, 17 hodin a 40 minut)

3
Chemtrails, vysvětlení

Jedna z velmi oblíbených konspiračních teorií hovoří o nejlépe viditelném člověkem vyrobeném atmosférickém jevu, o kondenzačních čarách vznikajících za motory letadel ve velké výšce. Tyto kondenzační čáry způsobuje teplo z motorů. Horký vzduch výfuku motoru ... Více

10.4.2018 14:40:47 (14 dnů, 17 hodin a 55 minut)

8
Boj proti potratům

Boj proti potratům způsobuje zlo Lidé tělesní, hnaní Mocnostmi, kteří měli pohlavní styk s nechtěným otěhotněním, to zajisté neudělali proto, že chtěli podstupovat potrat. Často je to takto nesmyslně Manipulátory podáváno. Manipulátoři využívají toho, že jsme ... Více

9.4.2018 14:30:32 (15 dnů, 18 hodin a 5 minut)