3
V moci ďábla

“V moci ďábla”, “The Exorcism of Emily Rose” je další z řady lživých filmů o tom, jak je to s démonickým posednutím. Je zde prezentován veřejností oblíbený exorcismus, neboli  vyhánění démonů. Prezentován je takovým způsobem, aby každý přijal ... Více

19.1.2019 21:32:08 (13 hodin a 27 minut)

0
Lednová dávka inspirace pro vás

Milí návštěvníci,zdárně jsme odstartovali do nového roku a na svátky už jen vzpomínáme. Věříme, že rok ... Více

19.1.2019 12:50:03 (22 hodin a 9 minut)

0
Lednová dávka inspirace pro vás

... Více

19.1.2019 12:49:40 (22 hodin a 9 minut)

30
Křesťané se bojí vykázat bludaře ze svého středu

Křesťané ztrácejí schopnost identifikovat nositele bludných učení, pokud odmítají poslouchat Ducha Svatého! Různí bludaři pak mají velmi otevřené možnosti, stačí, aby se naučili říkat to, co křesťané chtějí slyšet. Učení “nesuďte”  Aby bludaři nemohli ... Více

18.1.2019 21:21:36 (1 den, 13 hodin a 37 minut)

13
Kdo je tvůj Bůh?

Jednoduchá otázka. “Kdo je tvůj Bůh?” Tázaný odpoví: “Můj Bůh je prostě Bůh.” Upřesním tedy svou otázku: “Je tvůj Bůh Bohem známým z Bible?” Tázaný odpoví: “Ano samozřejmě, je to Bůh Stvořitel, ten o kterém je Bible” Táži ... Více

17.1.2019 21:10:10 (2 dny, 13 hodin a 49 minut)

0
Rituál pěti elementů

Jedna z nových metod, která toto nabízí, se nazývá rituál pěti elementů a podle zdrojů informujících o této proceduře se jedná o masáž inspirovanou indickou filozofií a vycházející z pěti elementů, kterými jsou země, voda, vzduch, oheň a akáša (éter) Vzhledem k ... Více

16.1.2019 21:06:37 (3 dny, 13 hodin a 52 minut)

0
Satan mění pohled lidí na rok 2012

Před nějakou dobou se začaly šířit informace o konci mayského kalendáře a potažmo konci světa v roce 2012. Když se důvěřiví lidé dost vyděsili a skeptici dost zapochybovali, přišla změna. Najednou údajně není rok 2012 koncem, ale novým začátkem a cestou k přechodu na ... Více

15.1.2019 20:55:46 (4 dny, 14 hodin a 3 minuty)

0
TOP KNIHA: Will Bowen: Vztahy bez stížností

... Více

15.1.2019 12:28:24 (4 dny, 22 hodin a 30 minut)

0
Odhalte tajemství psychosomatiky

... Více

15.1.2019 11:23:11 (4 dny, 23 hodin a 36 minut)

2
Katedrála, Chrám, Kostel

Hodně čtenářů překvapí, ale kostely a chrámy představují výsměch Bohu. Obrovské dómy zasvěcené mrtvému člověku, to je v praxi realizovaná Modloslužba. Lidé při potřebě hledání Boha často vchází do kostela, ale kostely jsou místa naplněná sochami, obrazy a démony. ... Více

14.1.2019 20:24:44 (5 dnů, 14 hodin a 34 minut)

0
Netělesná komunikace

Veškerá komunikace na velkou vzdálenost, při které není nutné pohybovat tělem. Lidská psychika je zcela nastavena pouze na režim, kdy ke komunikaci s jiným člověkem musíme za dotyčným přijít, nebo se dostat jiným způsobem do jeho přítomnosti. Elektronická komunikace umožnuje ... Více

14.1.2019 09:52:33 (6 dnů, 1 hodinu a 6 minut)

0
Lidé touží být bohy

Satan masivně zesiluje svou kampaň ohledně vzestupu lidí na vyšší, “božskou” úroveň; momentálně je propojována s rokem 2012. Lidé toto učení stále ochotněji konzumují z několika důvodů. Pokud jde o údajný konec světa na konci roku 2012, lidem učení o přechodu ... Více

13.1.2019 20:15:28 (6 dnů, 14 hodin a 43 minut)

0
Pacifikace fikcí – opravdu to funguje

Letošní sčítání lidu velmi dobře demonstrovalo, jak funguje pacifikace fikcí. Překvapivě vysoké procento dotázaných se přihlásilo k víře rytířů Jedi. Jedná se přitom o fiktivní náboženskou organizaci ze ságy Star Wars (Hvězdné války). Vyznavačům tohoto fiktivního ... Více

12.1.2019 20:10:58 (7 dnů, 14 hodin a 48 minut)

1
Poltergaist

Poltergaist, neboli “hlučný duch”. Z němčiny mezinárodně přejatý termín popisuje činnost teritoriálního démona. Vzhledem k jeho nepřesné orientaci a chuti děsit lidi se projevuje mocným ovlivňováním našeho fyzického světa. Lidské vyvolávání (duchařina nebo ... Více

11.1.2019 19:59:34 (8 dnů, 14 hodin a 59 minut)

1
Příklad manipulace překladu v NBK (Bible – překlad 21. století – Bible 21)

Pozor na chyby v překladu Bible 21 (Bible – překlad 21. století – Bible 21). Satan dokázal v lidských myslích změnit význam Biblických slov. Zde o tom samostatný článek: Kategorie slov s vylhaným novým významem. Změněná slova pak mění význam celých vět. Bible 21 ... Více

10.1.2019 19:54:08 (9 dnů, 15 hodin a 5 minut)

0
Podnikání v okultismu je nelegální

Když se podíváme, kolik tisíc za hodinu je taxa za zasvěcování démonům reiki a jiným démonům, nabízí se otázka: Jak to, že je podnikání v okultismu legální? Je možné inkasovat od občanů peníze za okultní lékařské metody? Pokud vás irituje slovo okultní, doplňte ... Více

9.1.2019 19:28:37 (10 dnů, 15 hodin a 30 minut)

0
Kurzy reiki pro zdraví i vnitřní klid ve sdružení IRIL

... Více

9.1.2019 15:07:52 (10 dnů, 19 hodin a 51 minut)

0
Problém s církví patnáctileté, v kojeneckém věku pokřtěné slečny.

Příběh ze života… V jedné diskusi jedna patnáctiletá uživatelka položila tento dotaz (dotaz i odpověď ponechávám v přesném znění): Ahojky, potřebovala bych poradit. Jsem od malinka pokřtěná a tutíž automaticky jsem křesťanka. Ono jen problém je v tom, že nejsem ... Více

8.1.2019 19:20:57 (11 dnů, 15 hodin a 38 minut)

0
Co ti lidé vlastně čekají?

Velmi často lidé očekávají úplně pošetile, že se stane něco, co se prostě stát nemůže Kdo by čekal, že nachytá zloděje svých jablek tím, že bude stát pod jabloní a čekat, až zloděj přijde? Takový zloděj by byl přeci blázen. Každý zloděj si přece počká na vhodnou ... Více

7.1.2019 19:15:47 (12 dnů, 15 hodin a 43 minut)

0
Kterak hanebníci pasou svá stáda ve lži

Každý, kdo pase “stádo oveček” ve lži, slouží tak satanskému bludu. Má však nevýhodnou pozici pro vedení hádky. Ve světle Boží reality nemůže spor vyhrát. Jako správný hanebník, ale takový člověk nemůže přiznat prohru, protože by to způsobilo nejistotu a ... Více

6.1.2019 19:07:57 (13 dnů, 15 hodin a 51 minut)