1
Poznej svého učitele

Svého učitele poznáš podle toho, jak se postaví k tvému nepochopení. Když je nešťastný a nejistý, proč nechápeš, učí tě to čemu sám věří. Když si libuje v tom, že nechápeš, a s potěšením ti dává trest, učí tě lži a podvádí tě.The post Poznej svého učitele ... Více

24.2.2018 00:55:53 (4 hodiny a 5 minut)

16
Indigové děti, indigové dítě

Služebníci Ducha Bezbožnosti potřebují sklízet a koncentrovat takzvané “indigové děti” pro službu v šíření díla klamu, která musí přijít. Veškeré informace a literatura o indigových dětech přichází od čarodějů, věštců, magiků, biotroniků, esoteriků ... Více

23.2.2018 00:42:56 (1 den, 4 hodiny a 18 minut)

10
Satan

Satan, Odpůrce Boha. Podrobněji v Příběhu všech Příběhů. Původ Satana, kdo je Satan Satan byl Bohem stvořen jako nejkrásnější a ze všech andělských bytostí. Izaiáš zmiňuje Satanovo jméno, které měl před pádem, což bylo jméno Lucifer. Ezechiel popisuje Satana jako ... Více

22.2.2018 00:21:17 (2 dny, 4 hodiny a 40 minut)

3
Padlí andělé

Padlí andělé jsou andělské bytosti, které jsou spolu se Satanem ve vzpouře proti Bohu. Podrobně v Příběhu všech Příběhů.The post Padlí andělé appeared first on ... Více

21.2.2018 00:17:49 (3 dny, 4 hodiny a 43 minut)

0
Velký třesk

Rozdíl mezi teorií Velkého Třesku a Stvořením Jediný rozdíl mezi teorií Velkého Třesku a Božím Stvořením je v popírání Boha. Vědecká teorie Velkého Třesku neudává smysl ani důvod vzniku Vesmíru a tyto otázky přeskočí, aby je nemusela řešit.The post Velký třesk ... Více

20.2.2018 00:06:42 (4 dny, 4 hodiny a 55 minut)

13
Svobodné matky

Běžným jevem Rozpadu mezilidských vztahů a Druhé morálky jsou svobodné matky. Tedy ženy, které vychovávají děti bez kontaktu s otcem dětí. Svobodných matek bude stále přibývat, jelikož ďábelská logika Druhé Morálky jinou možnost nenabízí. Jak se dozvídáme z Písma, v ... Více

18.2.2018 23:51:08 (5 dnů, 5 hodin a 10 minut)

1
Zvěrokruh

Padlí andělé učili lidi astrologii. Nauku, která měla podle postavení hvězd na obloze předurčovat dění na zemi. Tato nauka dávala po staletí lidem značný smysl, neboť neměli žádnou představu o tom, co nebeská světla představují. Pomocí lživé nauky astrologie se lidé ... Více

17.2.2018 23:38:57 (6 dnů, 5 hodin a 22 minut)

2
Konec zájmu o Vesmír

Obrovský zájem o kosmonautiku vznikl v době, kdy započaly lidské lety na oběžnou dráhu Země. Laická veřejnost, neznalá fyzikálních skutečností, považovala cestu na oběžnou dráhu v chemické raketě za skutečný začátek lidských cest do Vesmíru. Okamžitě začly vznikat ... Více

16.2.2018 23:20:47 (7 dnů, 5 hodin a 41 minut)

0
A Bůh pravil, že si musíme promluvit: Skvělá kniha Davida Ratha

... Více

16.2.2018 12:15:55 (7 dnů, 16 hodin a 45 minut)

29
Záhada pro ženy: Proč muži zdánlivě touží po úspěšných ženách ale ve skutečnosti jsou raději s těmi nenápadnými

Snaha zrovnoprávnit pohlaví i ve smyslu úlohy v rodinném životě vede k tomu, že lidé vůbec nechápou, k čemu se má použít jejich tělo a co mají správně dělat, aby cítili spokojený život. Nastává situace, kdy lidé vymýšlí Druhou Morálku, která sice dává jakýsi ... Více

15.2.2018 23:19:46 (8 dnů, 5 hodin a 42 minut)

0
Proutkařství

Oblíbený druh komunikace člověka s démonickou bytostí pomocí virgule či podobného zařízení. Pomocí zdánlivě hodnotných informací dostává démon člověka do svého vlivu.The post Proutkařství appeared first on ... Více

14.2.2018 22:47:36 (9 dnů, 6 hodin a 14 minut)

0
Relikvie

The post Relikvie appeared first on ... Více

13.2.2018 22:33:48 (10 dnů, 6 hodin a 28 minut)

1
Zázrak

Boží Zázrak je jev, který leží mimo možnosti lidí i démonů. Bůh, který stvořil Čas s Svět a je mimo Čas, může ovlivnit jevy ve světě absolutním způsobem.The post Zázrak appeared first on ... Více

12.2.2018 22:31:05 (11 dnů, 6 hodin a 30 minut)

0
Výzkum parapsychologických jevů

Je úsměvné, kolik lidí se pokouší “vědecky” zkoumat “nadpřirozené jevy”, a během takového zkoumání se dopouští jedné základní chyby výzkumníka: Při zkoumání rovnou předpokládají, že pozorované jevy NEJSOU řízené žádnou inteligencí. Že se ... Více

11.2.2018 22:26:18 (12 dnů, 6 hodin a 35 minut)

0
Parapsychologie

The post Parapsychologie appeared first on ... Více

10.2.2018 22:11:06 (13 dnů, 6 hodin a 50 minut)

0
Seminář Tajemství tarotu - Věra Várady

... Více

9.2.2018 23:41:30 (14 dnů, 5 hodin a 20 minut)

0
Spirituální bytosti

The post Spirituální bytosti appeared first on ... Více

9.2.2018 22:04:04 (14 dnů, 6 hodin a 57 minut)

0
Telepatie

The post Telepatie appeared first on ... Více

8.2.2018 21:55:47 (15 dnů, 7 hodin a 6 minut)

0
Mimosmyslové vnímání

Vysvětlení co je to mimosmyslové vnímání Tímto termínem se téměř vždy označuje způsob, jakým způsobem démonské bytosti manipulují a ovlivňují lidské smysly a vnímání. Pyšní lidé si myslí, že mají vjemy dokonalejší a na vyšší úrovni než ostatní lidé. Ve ... Více

7.2.2018 21:28:27 (16 dnů, 7 hodin a 33 minut)

0
5.-18.2: Tarotskop na únorové týdny

... Více

7.2.2018 11:52:25 (16 dnů, 17 hodin a 9 minut)