0
S námi se nemusíte přizpůsobovat

Není mnoho těch, kteří dokážou vidět konečný cíl, kterým je věčný život s Bohem, a pro dosažení tohoto cíle jsou připravení vzdát se všeho, co stojí v cestě. S námi se nemusíte přizpůsobovat – to je reklamní slogan, který přesně vystihuje satanovu taktiku. V ... Více

22.9.2018 11:26:37 (14 hodin a 12 minut)

2
Nephilim

Odkud pochází Nephilim, co je to Nephilim Rasa bytostí, stvořená padlými anděly, oplodněním pozemských žen. “Když se lidé počali na zemi množit a rodily se jim dcery, viděli synové božští, jak půvabné jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny,  jichž se jim ... Více

21.9.2018 10:58:33 (1 den, 14 hodin a 41 minut)

1
Hodinky

Pan X a pan Y měli každý své hodinky. Když je porovnali s hlášením o přesném čase, zjistili, že hodinky pana X se zpožďují o deset minut, hodinky pana Y o dvacet. I když se dalo říct, že hodinky pana X jsou lepší, ani jedny hodinky nebyly dobré a neukazovaly správný čas. ... Více

20.9.2018 10:51:38 (2 dny, 14 hodin a 47 minut)

3
Nic nového pod sluncem

Nic nového pod sluncem…. a lidi to přesto pořád oslovuje a baví. Příběhy o dracích (magii, tajemnu, upírech…) se pravidelně umisťují vysoko v žebříčcích čtenářské oblíbenosti a získávají ocenění kritiky. Autoři opakují v mnoha obměnách pořád totéž ... Více

19.9.2018 10:25:35 (3 dny, 15 hodin a 14 minut)

1
Je libo skleničku Fridexu?

Pro mnohé lidi existuje jediný způsob, jak rozsoudit, co je dobré a co špatné: Pomáhá to, dobře to chutná, hezky to vypadá, líbí se to ostatním lidem = je to dobré. Omyl! Fridex, pro neřidiče malé vysvětlení – jedná se o chladicí kapalinu. Starší výrobky na bázi ... Více

18.9.2018 09:53:26 (4 dny, 15 hodin a 46 minut)

1
Dokonalý Žid

Žijeme v době, kdy se v mnoha zemích lavinovitě šíří antisemitismus. Slovo “Žid” bývá tak často vysloveno s negativním nádechem. Křesťané ve všech národech by se měli vážně zpytovat a ptát se sami sebe, jaký je jejich postoj k Židům. Myslím si, že biblický ... Více

18.9.2018 09:53:26 (4 dny, 15 hodin a 46 minut)

1
Velryba na mělčině

V jedné pohádce se píše o velrybě, která uvízla na mělčině. Celé roky se nemohla potopit, a lidé si zvykli na to, že po jejím hřbetě můžou přecházet jako po mostě. Přecházeli, jezdili po velrybím hřbetě povozy. A jak čas běžel, začali ten most vnímat jako ... Více

17.9.2018 09:32:50 (5 dnů, 16 hodin a 6 minut)

0
Horoskop na říjen 2018 podle Daniely Hannah

... Více

16.9.2018 13:27:35 (6 dnů, 12 hodin a 12 minut)

1
Už mají svou odměnu

Když Evropané začali objevovat nové kontinenty, setkávali se často s domorodci, kterým rozdávali laciné cetky  jako dárky, nebo výměnou za něco hodnotného.  Domorodci, pro které byly takové cetky něčím úžasným a cenným tak  za levné korálky, plíšky a zrcátka (protože ... Více

16.9.2018 09:19:38 (6 dnů, 16 hodin a 19 minut)

0
Miluj svůj život 2019: Bude plný nových možností

... Více

16.9.2018 08:32:13 (6 dnů, 17 hodin a 7 minut)

1
Jak to Bůh může dopustit?

Utrpení, které s sebou život někdy přináší, je jednou z nejčastějších námitek nevěřících lidí a dříve nebo později na tento argument dojde při každé debatě. Tématem skoro klasickým jsou africké děti v oblastech sužovaných hladomorem. Utrpení, které s sebou život ... Více

15.9.2018 09:07:36 (7 dnů, 16 hodin a 32 minut)

1
Sůl země

Ježíš říká, že Jeho následovníci budou solí země a jestliže ztratí svou slanost, nebude nic, co by ji mohlo nahradit. Existuje mnoho věcí, které jsou sladké, hořké nebo kyselé. Dokud například nebyl lidem dostupný cukr, sladili pokrmy medem. Salát okyselíte octem, ... Více

14.9.2018 08:45:02 (8 dnů, 16 hodin a 54 minut)

1
Hodnověrnost Bible se nemění v závislosti na čase

Jestliže je Bible Božím slovem a absolutní pravdou, pak se její pravdivost nemůže zakládat na čase, protože Bůh na čase závislý není. Stejně tak je na čase nezávislá a neměnná pravda Bible. Požádáte-li nějakého člověka, aby seřadil lidi ve skupině vědec, filozof, ... Více

13.9.2018 08:33:04 (9 dnů, 17 hodin a 6 minut)

1
Podobenství o požáru v hotelu

Tento svět dospěl do své poslední fáze, a přesně jak nám Bůh už předem sdělil v Bibli, existují stovky a tisíce falešných cest, které se spojují v jednu širokou cestu do záhuby. A existuje také jediná úzká cesta k věčnému životu s Bohem – Ježíš Kristus. V jednom ... Více

12.9.2018 08:15:42 (10 dnů, 17 hodin a 23 minut)

1
Podobenství o falešné hranici

V době totalitní státní moci se někteří lidé pokoušeli překročit hranice a dostat se z republiky pryč. Státní policie i armáda přišla na důmyslnou past. V různé vzdálenosti od skutečné hranice (někdy 200 metrů, jindy třeba až 5 kilometrů) vybudovali hranici falešnou. ... Více

11.9.2018 07:46:39 (11 dnů, 17 hodin a 52 minut)

6
Všechno mohu v Kristu

Antikristovsky zneužitý verš Verš Filipským 4, 13 – „Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu“ – patří bezesporu k těm často citovaným a křesťané se jím navzájem povzbuzují. Tento verš se ale stal také nástrojem vyznavačů falešného evangelia prosperity, ... Více

10.9.2018 07:30:59 (12 dnů, 18 hodin a 8 minut)

5
Popírači Boha se před Bohem třesou

Je zajímavé sledovat, že někteří lidé, kteří odmítají skutečného Boha, tak jak Ho popisuje Bible, sami sebe usvědčují, že v srdci o Bohu vědí a jsou si vědomi toho, že existuje. Snadno to lze poznat, když takovému člověku řekneme o tom, že se jednou bude muset před Bohem ... Více

9.9.2018 07:20:19 (13 dnů, 18 hodin a 19 minut)

26
Kdo je Ježíš Kristus, skutečný Kristus

Boží Syn, který přišel v těle na tento svět, aby se stal smírnou zástupnou obětí za hříchy lidí a ohlásil lidem Boží království. Ti, kdo v Něho uvěří a rozhodnou se následovat Jeho učení, se stávají kristovci (křesťany). Jsou smířeni s Bohem a jestliže si až do ... Více

8.9.2018 07:13:47 (14 dnů, 18 hodin a 25 minut)

0
Uzavírání cest k poznání

V posledních časech je démonům a satanovi dovoleno utvrzovat lidi, kteří se rozhodli milovat lži, v jejich bludném přesvědčení Děje se tak skrze učení přijímaná channelingem prostřednictvím démonských služebníků. Lidé, kteří odmítli milovat pravdu, takto dostanou na ... Více

7.9.2018 07:09:22 (15 dnů, 18 hodin a 30 minut)

18
Upsat se Peklu, upsat se ďáblu, smlouva s ďáblem, smlouva s čertem

Upsat se ďáblu, upsat se čertu. Duchové nečistí podobní žabám… Každé dítě je v pohádkách vyučováno, co to znamená “upsat se ďáblu”. V pohádkách se vždy jedná o to, že se některý z hrdinů rozhodne využít služeb pekelné bytosti ve svůj prospěch. ... Více

6.9.2018 06:58:05 (16 dnů, 18 hodin a 41 minut)